Nový kolektivní člen – ROSSMANN, spol. s r.o. a jejich Best Practices

ROSSMANN, spol. s r.o. – stručný popis společnosti

Společnost ROSSMANN působí na českém trhu již 20 let, zároveň má tato přední síť drogerií parfumerií zastoupení i v šesti dalších evropských zemích: Německu, Polsku, Maďarsku, Česku, Turecku a Albánii, provozuje více než 3 000 prodejen a zaměstnává téměř 40 000 pracovníků.

Svou první prodejnu v České republice otevřela drogerie parfumerie v roce 1994 v Českých Budějovicích.

V dubnu 1996 byla založena společnost ROSSMANN CENTRAL EUROPE B. V. Nizozemské království (RCE), která je mateřskou společností drogistického řetězce ROSSMANN v České republice, ale i stejných prodejen v Maďarsku a Polsku. RCE je Joint Venture společností Dirk Rossmann GmbH ze Spolkové republiky Německo a A.S. Watson Group z Hongkongu (ASW).

ASW, jakožto mezinárodní obchodní společnost s působností ve 34 zemích v Asii a v Evropě představuje síť přes 11 000 maloobchodů s více než 110 000 zaměstnanci na celém světě. Je členem společnosti Hutchison Whampoa Limited, velkého obchodního společenství podniků působících v různých odvětvích, především v oblasti rejdařství, realit, telekomunikací, energií a maloobchodu.

V současné době provozuje ROSSMANN v České republice 118 prodejen a zaměstnává téměř 700 pracovníků. Sídlo společnosti je na Pankráci v Praze 4 a centrální sklad, z něhož jsou zásobovány všechny prodejny, je umístěn v distribučním areálu v Úžicích u Kralup nad Vltavou.

Společnost ROSSMANN je společensky odpovědnou firmou a v rámci své sociální odpovědnosti směřuje podporu především k dětem.

 

1. Příklad dobré praxe – „CSR“

Firma klade stále větší důraz ve své orientaci na zákazníka a zaměřuje se na jeho stále se zvyšující a měnící potřeby i v oblasti jeho nároků na přidanou hodnotu řetězce, u kterého nakupuje své oblíbené zboží. Proto jsme naše aktivity v této oblasti zaměřili směrem společenské zodpovědnosti a stanovili si tento faktor jako prioritu vůči našim zákazníkům a jako střed našeho zájmu.

V r. 2008 management společnosti rozhodl o změně v CSR aktivitách a proběhlo výběrové řízení za účelem zvolení strategického partnera na poli dobročinnosti. Byla vybrána Nadace Naše dítě, která patří k renomovaným nadacím, jejímž posláním Nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Firma s charitativní organizací Nadace Naše dítě velmi podrobně plánuje využití výtěžku z uspořádané charitativní kampaně, která nese název „Dětský úsměv“.

Tato charitativní akce probíhá pravidelně od r. 2009, vždy jeden týden v roce. Každý rok je vybráno cca 250-300 výrobků, které jsou v tomto týdnu našim zákazníkům nabízeny s výraznými slevami, jsou označeny logem „5.000.000 pro dětský úsměv“ a v rámci marketingové kampaně se snažíme oslovit naše zákazníky, aby si tyto výrobky nakupovali a svým nákupem se zapojovali do této charitativní akce. Do této kampaně se snažíme také aktivně zapojovat naše obchodní partnery. Celá částka tržeb z prodeje těchto vybraných výrobků za pondělí-pátek vybraného týdne (po odpočtu DPH, které je odvedeno FÚ) je poté předána jako charitativní dar Nadaci Naše dítě. Ta je zodpovědná za použití těchto prostředků na předem vzájemně domluvené charitativní projekty. Klademe velký důraz na to, aby použití těchto prostředků bylo řádně zdokumentováno, kontrolováno naší společností a informace o použití vybraných prostředků byly zveřejněny našim zákazníkům (webové stránky společnosti). Veškeré náklady spojené s touto charitativní akcí jsou zapracovány do finančního plánu společnosti na příslušný rok. Cílem projektu je vybrat každý rok minimálně 5 000 000 Kč.

Pro r. 2014 byl 5. ročník charitativního projektu Dětský úsměv zahrnut mezi další významné aktivity doprovázející 20 let působení společnosti ROSSMANN na českém trhu. Hlavním tématem bylo téma pomoci onkologicky nemocným dětem. Výtěžek z realizované kampaně byl celkem 5.323.541 korun, čímž byl překročen plánovaný pětiletý výtěžek o částku 5,7 miliónu korun. Celková částka, kterou se podařilo během všech pěti ročníků akce získat, tímto překročila hranici 30,7 milionů korun. Výtěžek Nadace Naše dítě rozdělí na stanovené projekty – nákup operačního videolaparoskopu pro Kliniku dětské onkologie a dětské chirurgie Fakultní nemocnice Brno, pořízení ventilační jednotky pro Jednotku intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, uhrazení výcviku dvou canisterapeutických asistenčních psů. Zbylé finanční prostředky jsou určeny na individuální žádosti Nadace Naše dítě.

V rámci charitativního týdne jsou zaměstnanci centrály a skladu přítomni na prodejnách, kde pomáhají zaměstnancům prodejen při propagaci kampaně. Za posledních 5 let se tato kampaň stala součástí naší firemní identity a tvoří neoddělitelnou součást našich celofiremních aktivit. Pozitivní vnímání tohoto projektu je i ze strany našich zákazníků, což můžeme vyhodnotit z velmi kladného hodnocení jak na prodejnách, tak i z příspěvků na sociálních sítích. Charitativní akce Dětský úsměv je úspěšná právě díky naším zákazníkům.

Podporu projektu pravidelně vyjadřují i slavné české tváře, které charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv slavnostně zahajují svým prvním nákupem.

Přínos našich charitativních činností pro komunitu, tím pádem i vhodnost zvolených aktivit vyhodnocujeme společně s Nadací naše dítě a pravidelnými návštěvami nemocnic, porodnic, zařízení a institucí, kam finanční prostředky společně s Nadací Naše dítě předáváme.

Naši charitativní kampaň máme pevně zakotvenou, co se týče i marketingové komunikace vůči zákazníkům, viz níže.

Komunikace před spuštění
let03
Komunikace po ukončení projektu
let04
Komunikace v letáku
let01
Komunikace na regále na prodejně
let02

Za naše aktivity v rámci projektu Dětský úsměv nám byla Nadací Naše dítě udělena třikrát tzv. Cena dětského bezpečí a také cena „Zlaté srdce“.

 

2. Příklad dobré praxe – „Šikovné skutky“

V rámci našich aktivit na podporu dětí a osvětu mezi nimi jsme se zároveň v r. 2012 stali generálním partnerem projektu ŠIK, jehož cílem je vzdělávat, informovat a šířit osvětu mezi mladými lidmi na ZŠ a SŠ. Společnost přispívá a spolupodílí se na tvorbě edukativních videospotů, které mají preventivní, osvětověvzdělávací a informační charakter. Série videí se věnuje především etice, zdravému životnímu stylu a péčí o zdraví a tělo a posiluje tak kladné hodnoty mladého člověka: úctu, respekt a efektivní využívaní volného času. ŠIK CZ s.r.o. je společnost, která prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných ve školách usiluje o nový způsob komunikace s mladými lidmi. V rámci spolupráce s organizací ŠIK nám bylo uděleno ocenění „Šikovné skutky“ (záchrana života žáka ZŠ).

 

Závěr:

Snažíme se o neustále zlepšování, vzdělávaní v oblasti CSR a inspirování od jiných odpovědných firem, ale zároveň věříme, že naše aktivity a přístup může být inspirativní pro jiné firmy. Proto jsme se stali členy významných organizací, které se zaobírají problematikou společenské odpovědnosti a jejím šíření v České republice: Centrum excelence při Radě kvality ČR, Business Leaders Forum, platforma CSR Fórum.

 

Kontakt:

mikelIng. Vladimír Mikel
Jednatel společnosti

Mgr. Olga Stanley
Projektová manažerka / Asistentka jednatelů společnosti
Tel.: +420 606 638 233
E-mail: Olga_Stanley@rossmann.cz

ROSSMANN, spol. s r. o.
budova Gemini
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
www.rossmann.cz

Click to Hide Advanced Floating Content