Nový kolektivní člen: Farmet a.s.

farmetSpolečnost Farmet a.s. (Farmářská Mechanizační Technika) je ryze českou soukromou společností, která rozvíjí tradice kvalitního strojírenství a dlouhodobě působí ve dvou základních oborech činnosti:

 

f011) Zemědělské stroje na zpracování půdy a setí

Jedná se o kompletní nabídku strojů pro orbu, podmítku a předseťovou přípravu půdy a secí stroje různých principů a určení.

 

2) Technologie pro zpracování olejnatých semen a výrobu krmiv

f02Jedná se o komplexně dodávané technologické celky na klíč, jejichž základem jsou lisovací zařízení šnekového typu. Všechna lisovací zařízení jsou vlastní konstrukce, a to jak pro různé kapacity zpracovávaných plodin, tak i pro všechny známé suché olejniny (slunečnice, sója, řepka olejná, bavlník, ale třeba i kokos).

V obou těchto oborech se firma zaměřuje na vývoj a dodávky strojů a technologií pro profesionální užití ve velkých zemědělských podnicích a u zpracovatelů zemědělských produktů.

Filosofie firmy Farmet je postavena na vývoji a výrobě vlastních produktů a jejich autorizovaném prodeji v široké síti dealerů po celé Evropě, Rusku, Kazachstánu, ale i Kanadě a dalších zemích.

Vývozní aktivity přesahují 80% prodejů, a to při tržbách okolo 650mil.Kč za rok.

Farmet a.s. má v současnosti cca 250 kmenových pracovníků.

Společnost dlouhodobě buduje kapacity a kompetence v oblasti výzkumu a vývoje v oborech své činnosti a v posledních letech výrazně rozšířila portfolio svých produktů i kapacity pro jejich výrobu. To se podařilo i díky výraznému úspěchu při získávání podpory inovací z evropských fondů.

 

f03Historie společnosti

Historie společnosti Farmet se začala psát v roce 1992, kdy v malé pronajaté dílně 4 nadšení společníci „zakladatelé“ spojili lásku k zemědělství a strojařině s nadšením pro vývoj nových efektivních zařízení. Toto nadšení přerostlo za 22 let trvání do moderního areálu s nejmodernějšími technologiemi a lidmi, co sdílejí původní myšlenky zakladatelů. Po celou dobu se Farmet snaží neustále inovovat a zlepšovat produkty a investovat do nových technologií a lidského kapitálu. Už více jak dvě desetiletí Farmet hledá a uspokojuje i ty nejnáročnější zákazníky.

Za svou činnost získala firma Farmet celou řadu ocenění, a to jak na poli mezinárodních veletrhů za své produkty, tak i v soutěžích, které hodnotí celkové fungování a vystupování firmy. V roce 2009 se firma Farmet a.s. stala firmou České republiky a v roce 2014 se stal zakladatel a majitel společnosti Ing. Karel Žďárský MANAŽEREM ROKU 2013.

f04

Sídlo a výrobní provozy společnosti v České Skalici  (Královehradecký kraj)

f05Společnost vytvořila stovky pracovních míst a je významným zaměstnavatelem ve městě i regionu. Farmet a.s. spolupracuje s odbornými školami, a to jak na výzkumné a vývojové úrovní, tak i podporou technického vzdělávání. Podporuje také projekt „Zemědělství žije“, který je organizován Zemědělským svazen ČR a mnoho dalších regionálních a celorepublikových aktivit.

Vize do budoucna

Farmet si klade za cíl být mezi nejlepšími Evropskými výrobci zemědělských strojů a mezi nejlepšími dodavateli technologií pro zpracování olejnin a krmiv.

Vytvořený tým kompetentních pracovníků a vybudované výrobní a technologické kapacity dávají podmínky pro další růst prodejů a expanzi na další trhy.

f06 f07

 

Ing. Karel Žďárský generální ředitel a předseda představenstva Farmet a.s.

Kontakt: Mgr. Pospíšil Tomáš – email: t.pospisil@farmet.cz – tel.: 491 450 146 – www.farmet.cz