Nový kolektivní člen ECONOMY RATING a.s.

erSpolečnost ECONOMY RATING a.s. již téměř 10 let poskytuje celoplošné poradenství s důrazem na globální pohled firemního dění a respektování provázanosti jednotlivých firemních procesů. Cílem našeho komplexního poradenství je zajištění finančního zdraví, ekonomické stability, úspěšného rozvoje ze strategického pohledu progresivně fungujících organizací.

Podnikatelská strategie ECONOMY RATING stojí na třech základních pilířích poradenských služeb. Jednotlivé činnosti se vzájemně doplňují a umožňují tak tvorbu jedinečných řešení podle potřeb konkrétního zákazníka. Jsme schopni objektivně zhodnotit skutečný stav zákazníka, poskytnout mu specifický mix poradenství vedoucí ke zlepšení jeho výsledků či mu případně nabídnout nová alternativní řešení. Tím, že jsme nositeli know-how z více oblastí se také eliminuje riziko, že zásah v jedné oblasti řízení společnosti bude mít jinde neplánovaně negativní dopady. Výstupy našich poradenských aktivit jsou originální poradenské produkty a řešení šitá na míru potřebám
a situaci zákazníka.

er_02Jako doplňkovou činnost k činnostem základním nabízíme školicí aktivity, prostřednictvím kterých budujeme dobré jméno společnosti, získáváme nové klienty a prezentujeme jim nástroje a metody, jak efektivněji řídit výkonnost nejen svého podnikání. Školicí činnosti jsou také často integrální součástí našich poradenských projektů a slouží k podpoře zavádění změn a inovací – tedy zejména ke kompetenční a znalostní přípravě lidských zdrojů.

S příchodem nového dotačního programového období 2014-2020, navazujícího na úspěšná léta předcházejícího období, ve kterém jsme svým klientům pomohli získat finanční prostředky v hodnotě 850,5 mil. Kč, se snažíme seznámit širokou veřejnost s potenciálními dotačními možnostmi a přispět tak k realizaci jejich projektových záměrů z nejrůznějších oblastí jejich aplikace, např. z oblasti podpory a rozvoje podnikání s cílem zvýšit konkurenceschopnost, ochrany a udržitelnosti životního prostředí k zajištění dlouhodobého kvalitního prostředí pro život obyvatel, z oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování, vyváženého a udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů, zlepšení dostupnosti kvalitních veřejných služeb a veřejné správy, či z oblasti výzkumu a vzdělávání. V rámci získávání prostředků z Evropských fondů, státních, krajských či regionálních fondů jsme schopni zajistit komplexní dotační management projektu od jeho prvopočátku až po jeho ukončení a zajistit tak 100% úspěšnost jeho realizace.

Mimo jiné, se již 7 let zaměřujeme na poskytování studentských stáží pro mladé a nadané studenty, partnersky se podílíme na zajišťování služeb z oblasti účetnictví a daní a spolupracujeme s občanským sdružením TOP CENTRUM PODNIKATELEK, které přináší co-workové, poradenské a vzdělávací aktivity ženám z nejrůznějších pracovních sfér a podnikatelských sektorů.

er_01

Během své existence si společnost a její vedení získalo řadu čestných uznání a certifikátů, prověřujících kvalitu nabízených služeb, udělených např. Českou Manažerskou Asociací za umístění se mezi nejlepší manažery roku 2012, Regionální hospodářskou komorou Brno za probojování se mezi 10 nejlepších firem MSP, či Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest v podobě certifikátu na koučovací dovednosti a certifikátu o zařazení do Národního registru poradců.

 

Za tým pracovníků společnosti

Ing. Martin Bárta
výkonný ředitel ECONOMY RATING a.s.

martin.barta@economy-rating.cz
+420 775 560 373
www.economy-rating.cz
www.eracademy.cz

Click to Hide Advanced Floating Content