Nový kolektivní člen – AK MKP

mkp_logo

Novým kolektivním členem České manažerské asociace, se převodem z individuálního členství, stala Advokátní kancelář MOURAL KOPECKÝ & PARTNEŘI (AK MKP).

Rádi bychom vás současně informovali, že vedení ČMA společně s AK MKP podepsalo smlouvu o spolupráci v oblasti právních informací a služeb, v jejímž rámci se AK MKP zavázala poskytovat členům ČMA právní služby v režimu zvýhodněných podmínek.

Dále bylo dohodnuto, že bude do webových stránek ČMA implementována sekce „právní poradna“, kterou povede právě AK MKP. Podrobnější popis této nové služby bude v nejbližší době na www.cma.cz upřesněn.

 

O SLUŽBÁCH

Team_265x-1_0808271446AK MKP vstoupila na český trh právních služeb v roce 1995. Dominantní oblastí působení této vyhledávané advokátní kanceláře je trh B2B v územní působnosti hlavních kanceláří v Praze, Ostravě a nově také v Brně.

Strategickou „osu“ podnikání AK MKP tvoří právní služby v oborech obchodního, závazkového, pracovního, bytového a stavebního práva, rovněž „nového“ občanského práva a také práva obchodních korporací a družstev.

Právníci AK MKP (někteří souběžně vystudovaní ekonomové) akcentují při poskytování právních služeb nejen nutnou komplexnost, ale také navíc tzv. specifickou podporu (legislativní Know-how) TOP manažerům, pro jimi řízené procesy obchodních, taktických a strategických rozhodnutí či opatření, v nichž obsažená právní podpora vykazuje nejvyšší efektivnost investičního potenciálu.

Vysokou přidanou hodnotu přináší klientům rovněž provádění právních a forenzních auditů k eliminaci obchodních a jiných rizik, a také vedení „implementačních“ seminářů k prosazení organizačních a právních změn.

Služby AK MKP nejsou omezeny jen zúženě na právní obory, ale nabytím praktických zkušeností z prostředí řízení právnických osob, AK MKP souběžně klientům zajišťuje přípravu, koordinaci a podporu činností statutárních a jiných orgánů dle Kodexu správy a řízení společností dle OECD a pravidel jednání členů těchto orgánů již podle nové právní úpravy. Tyto formy spolupráce vedou k omezení rizika vzniku odpovědnosti CEO za porušení péče řádného hospodáře, a to včetně eliminace rizik plynoucích z nutné koordinace a kontroly odpovědnosti specialistů: znalců, auditorů, projektantů či technického dozoru staveb (dle FIDIC).

AK MKP je členem Hospodářské komory ČR, Asociace energetických manažerů, České advokátní komory a Asociace pro kolektivní vyjednávání v oblasti pracovního práva. AK MKP využívá k řízení Model EFQM 2013.

AK MKP v současné době rozvíjí své akvizice také na Slovensku a v Polsku.

 

O TÝMUStanislav Moural

Tým AK MKP tvoří 30 právníků a další specialisté z různých oborů (auditoři, účetní poradci, autorizovaní technici a inženýři a soudní znalci). Komunikační centrum AK MKP tvoří asistentky a tajemnice AK.

Tým právníků AK MKP je organizován podle oborů do korporační, obchodní, pracovní, smluvní, stavební, bytové, občanské, soudní a trestní sekce.

Řídící advokát JUDr. Stanislav Moural, MBA vede AK MKP od jejího založení v roce 1995 a od roku 1998 je předsedou její Správní rady. Dr. Moural vystudoval Právnickou fakultu UK Praha a manažerské vzdělání absolvoval na VŠ BIBS Brno a NTU Notthingham. Do založení AK MKP působil v oblasti energetiky a státní správy.

 

KONTAKTY

Sídla hlavních kanceláří:
Ostrava 1, 28. října 150, tel.: 596 633 644
Praha 1, Klimentská 46, tel.: 222 191 044
Brno, Holandská 2/4, tel.: 537 022 110

Head of Office: Miroslava Krompolcová

E-mail: mksp@mksp.cz

Web:
www.moural-kopecky.cz
www.pravni-sluzby-ostrava.cz