Nový klub ČMA: Hledět do budoucnosti je nelehký, ale vzrušující úkol

Samý závěr měsíce září se pro ČMA stal zlomový. Nejen že se organizátorsky podílela na konferenci Konkurenceschopnost ČR 2016: Průmysl pro 21. století, kde bylo pod hlavičkou Světového ekonomického fóra (WEF) odprezentováno, jak si za uplynulý rok česká ekonomika stojí v globálním měřítku a jaké jsou vyhlídky na další období. Téhož dne, 30. září, Česká manažerská asociace zakládala již 16. klub.

Prognostický klub se od všech ostatních bude svou náplní a posláním mírně lišit. Bude vytvářet prognózy v oblasti trendů ekonomických, technologických, strategických i společenských. Jeho cílem bude snaha se podívat do budoucnosti a alespoň poodhalit roušku možného vývoje, který by členové asociace i podnikatelské prostředí obecně mohli správně a včasně reflektovat ve své denní praxi – to je nelehký a vzrušující úkol.

„Prognostický klub doplňuje patnáctku regionálních a tematických klubů aktivně fungujících v rámci ČMA. Jeho založení vnímám jako přirozený vývoj našeho pětadvacetiletého fungování a především jako reakci na aktuální potřeby dnešní společnosti,“ komentuje založení Prognostického klubu Ivo Gajdoš, výkonný ředitel ČMA.  

Zakládajícími členy klubu, odborníky, kapacitami ve svých obrech jsou doc. RNDr. Bohumil Štědroň, CSc., prof. Zdeněk Souček, RNDr. Petr Beneš, prof. Zbyněk Pitra, Veronika Pavlíčková (SKOK).

V roce 2016 se můžete těšit na dvě odborné akce Prognostického klubu – Svět 2040 a Nové technologické trendy. Sledujte webové stránky ČMA www.cma.cz, kde vás budeme včas o chystaných událostech informovat.

(pro ČMA vitaPR)