Konference ČMA: Nové trendy ve vývoji civilizace

Přejít na celou fotogalerii

 

Technologické změny současnosti mají příznivý dopad na společnost a ekonomiku a na její řízení. Vedle toho jsou tu rizika, na která odborníci upozorňují.

Ambiciózní konferenci s názvem „Nové trendy ve vývoji civilizace“ uspořádala za účasti řady osobností Česká manažerská asociace (ČMA) a její Prognostický klub. Akce proběhla 3. prosince 2018 na partnerské Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Dalším partnerem byla Česká asociace Římského klubu.

Nosným vystoupením se stala přednáška prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc. „Technologická revoluce a vývoj společnosti“. Zahrnovala klíčové vize 4. průmyslové revoluce. Prof. Mařík upozornil zejména na potřebu decentralizace procesů v moderní společnosti a zmínil riziko centrálních uzlů. „Složitost všech systémů prudce roste, komunikační kanály jsou zahlceny a my nejsme schopni vše vnímat. Současně se společnost fragmentuje, uzavírá se ve svých komunitách například na sociálních sítích, a je náchylnější k manipulaci. Přitom společnosti chybí lídři, kteří by definovali jasné cíle a globální hodnoty. Problém nastává, pokud systémy nesdílejí globální cíle,“ poznamenal prof. Mařík, jeden z iniciátorů Průmyslu 4.0 v ČR.

Na konferenci vystoupil viceprezident ČMA Ing. Petr Choulík, CSc., který analyzoval trendy v mezinárodním managementu. Zmínil dynamické změny, kdy dříve bylo považováno za přednost celoživotní poslání člověka. Dnes manažer často mění společnost a funkci, jeden z vedlejších účinků je to, že chybí jeho sepjetí s oborem. „V minulém ponětí byla stabilizace hospodářství výsledkem vyvážení zájmů mezi manažery, vlastníky a podnikateli. Čím dál větším tlakem na finance tato rovnováha zájmů byla nahrazena akcionáři. Kvůli tomu roste krizový potenciál ekonomiky,“ poznamenal.

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc, předseda Prognostického klubu ČMA a současně předseda České asociace Římského klubu, provedl účastníky konference mezi nejznámějšími prognózami a zmínil jejich vliv na vznik nových vědeckých disciplín včetně manažerské politologie.

Ve svém vystoupení viceprezident Hospodářské komory Praha František Blažek zmínil systémové a ekologické aspekty vývoje civilizace, zejména pak elektro mobilitu. V této souvislosti upozornil na riziko budoucích zdrojů energie.

Závěrečné dva příspěvky rektora PhDr. Štefana Medzihorského a Mgr. Dava Vačkářů z Ústavu globální změny Akademie věd ČR poskytly nové pohledy na vývoj naší civilizace.

Na konferenci byla rovněž pokřtěna nová kniha prof. PhDr. Foreta, CSc. a Mgr .D. Melase, zaměřená na marketing management, kterou vydala Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů.

Další informace, včetně PP prezentací

 

Tisková zpráva

Click to Hide Advanced Floating Content