Nové trendy v umělé inteligenci

PROGNOSTICKÝ KLUB ČMA ve spolupráci s Českou asociací Římského klubu Vás zve na setkání s prof V. Maříkem na téma: Nové trendy
v umělé inteligenci

Kdy: 2. září 2019
Kde: od 17 hod. v budově SČMVD – 5.p. zasedací místnost „F“ (Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha)

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
předseda České asociace CLUB OF ROME a Prognostického klubu ČMA

 

Původní pozvánka