New Public Management v podmínkách samospráv

KLUB VEŘEJNÉ SPRÁVY ČMA

Vás zve na Kulatý stůl

New Public Management v podmínkách samospráv
aneb jaké moderní manažerské nástroje používají městské a krajské úřady

6. června 2018 od 10 do 13:30 hodin v Praze v sídle Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, Praha 8 (Kongresový sál, 10. patro)

Cíl kulatého stolu

Nechat se inspirovat příklady dobré praxe praktických manažerských nástrojů využívaných na samosprávách – krajích a městech (v oblasti řízení kvality, personalistiky, procesního řízení, projektového řízení, apod.), na které jsou úřady hrdí. Vyměnit si tyto příklady dobré praxe mezi s sebou.

Pozvaní účastníci na kulatý stůl

 • Ředitelé/ředitelky krajských úřadů, případně personální ředitelé/ředitelky,
 • Ředitelé/ředitelky úřadů statutárních měst, případně personální ředitelé/ředitelky,
 • Tajemníci/tajemnice úřadů městských částí/městských úřadů, případně jejich zástupci,
 • Hejtmané/hejtmanky nebo zástupci vedení krajů,
 • Primátoři/primátorky a starostové/starostky nebo zástupci vedení měst.

Program

 • 9:45 – 10:00 Registrace účastníků
 • 10:00 – 10:10 Úvodní slovo ředitelky MHMP – JUDr. Martina Děvěrová, MPA
 • 10:10 – 10:20 Představení Klubu veřejné správy ČMA – Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
 • 10:20 – 10:50 Zkušenosti KÚ Moravskoslezského kraje (Integrovaný systém řízení) – Ing. Tomáš Kotyza
 • 10:50 – 11:20 Zkušenosti KÚ Královehradeckého kraje (Homeoffice a štíhlý provoz) – Mgr. Libor Košťál, MBA
 • 11:20 – 11:40 Coffee break
 • 11:40 – 12:10 Zkušenosti MÚ Písek (Hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců) – Mgr. Ing. Jiří Hořánek
 • 12:10 – 12:40 Zkušenosti MHMP (Q360 – kvalita jinak) – Ing. Jan Šebek
 • 12:40 – 13:30 Neformální diskuse + návštěva Galerie Kooperativy

Moderace akce: Ing. Marek Pavlík, Ph.D., místopředseda Klubu veřejné správy ČMA

Na kulatý stůl Vás zvou a těší se na viděnou

JUDr. Martina Děvěrová, MPA
ředitelka, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Ing. Jaromír Zajíček
předseda Klubu veřejné správy ČMA
tajemník Magistrátu města Děčína

Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
místopředseda Klubu veřejné správy ČMA
ředitel strategie M.C.TRITON

.

Organizační podpora: 
JUDr. Martina Děvěrová, MPA
ředitelka MHMP manažerka roku 2016 v kategorii veřejné správy

Původní pozvánka