New Public Management v podmínkách samospráv

aneb jaké moderní manažerské nástroje používají městské a krajské úřady

6. června 2018 od 10 do 13:30 hodin v Praze
v sídle Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, Praha 8 (Kongresový sál, 10. patro)

Cíl kulatého stolu

Nechat se inspirovat příklady dobré praxe
praktických manažerských nástrojů využívaných na samosprávách
– krajích a městech (v oblasti řízení kvality, personalistiky, procesního řízení, projektového řízení, apod.), na které jsou úřady hrdí.

Vyměnit si tyto příklady dobré praxe mezi s sebou.

Pozvaní účastníci na kulatý stůl

 • Ředitelé/ředitelky krajských úřadů, případně personální ředitelé/ředitelky,
 • Ředitelé/ředitelky úřadů statutárních měst, případně personální ředitelé/ředitelky,
 • Tajemníci/tajemnice úřadů městských částí/městských úřadů, případně jejich zástupci,
 • Hejtmané/hejtmanky nebo zástupci vedení krajů,
 • Primátoři/primátorky a starostové/starostky nebo zástupci vedení měst.

Program

 • 9:45 – 10:00    Registrace účastníků
 • 10:00 – 10:15  Úvodní slovo ředitelky MHMP – JUDr. Martina Děvěrová, MPA
 • 10:15 – 10:20  Představení Klubu veřejné správy ČMA – Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
 • 10:20 – 10:45  KÚ Moravskoslezského kraje (Integrovaný systém řízení) – Ing. Tomáš Kotyza
 • 10:45 – 11:10  KÚ Královehradeckého kraje (Homeoffice a štíhlý provoz)  – Mgr. Libor Košťál, MBA
 • 11:10 – 11:25   Coffee break
 • 11:25 – 11:50  MÚ Písek (Hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců) – Mgr. Ing. Jiří Hořánek
 • 11:50 – 12:15  ÚMČ Praha 2 (WebGIS)  – Ing. Michal Kopecký, MPA
 • 12:15 – 12:40  MHMP (Q360 – kvalita jinak)  – Ing. Jan Šebek
 • 12:40 – 13:30  Neformální diskuse + návštěva Galerie Kooperativy
 • Moderace akce: Ing. Marek Pavlík, Ph.D., místopředseda Klubu veřejné správy ČMA

Organizační podpora: 
JUDr. Martina Děvěrová,  MPA
ředitelka MHMP manažerka roku 2016 v kategorii veřejné správy

Původní pozvánka

Click to Hide Advanced Floating Content