Za nejvýraznější manažerské osobnosti roku 2016 byli vyhlášeni Marta Nováková a Emil Beber