Nejdůležitějším tématem v oblastech CSR – společenské odpovědnosti firem – je pravdivá komunikace k zákazníkům

Výzkum CSR RESEARCH 2013 realizovaný agenturou IPSOS na podzim 2013 potvrdil, že společenská odpovědnost je dlouhodobě důležitým a přitažlivým tématem pro populaci v České republice. Veřejnost má jasná očekávání od velkých firem v ČR v otázkách CSR, vedle pravdivé komunikace lidé očekávají od firem aktivity podporující ochranu životního prostředí a zajištění bezpečnosti zaměstnanců. A očekávají to i od svých zaměstnavatelů.

Do projektu CSR Research 2013 se zapojilo 6 společností – Česká spořitelna, GE Money Bank, Provident Financial, Telefónica O2 Czech Republic, T-Mobile a Vodafone.

 

Studie Ipsos CSR RESEARCH 2013

ke stažení PDF verze

 

Také při nákupu produktů a služeb zůstává společenská odpovědnost výrobce důležitá pro tři čtvrtiny české populace. 87% zaměstnanců považuje za důležité, aby jejich zaměstnavatel byl též společensky odpovědný. Více než polovina české veřejnosti má pozitivní názor na úroveň společenské odpovědnosti firem působících v České republice. Ta je podle 51% z nich srovnatelná nebo vyšší než odpovědnost firem v EU.

Ekonomická recese bohužel ovlivňuje i angažovanost populace v oblastech CSR, zejména co se týče dárcovství. Od roku 2011 je patrný klesající trend, solidárních obyvatel k otázkám CSR lze nyní nalézt v české populaci 51%, v roce 2011 to bylo 59% obyvatel. Také ochota populace připlatit si za odpovědný produkt dlouhodobě mírně klesá, za odpovědný produkt by si nyní připlatily dvě třetiny populace, v roce 2011 to bylo 74 % populace.

Cílem projektu CSR RESEARCH, který je realizován od roku 2010, bylo detailně zanalyzovat jednotlivé oblasti CSR, vnímání CSR aktivit a jejich vliv na reputaci firem a to jak podle názorů populace, tak expertní veřejnosti, účastníci projektu k výsledkům dodávají:

“Výzkum mimo jiné přináší objektivní a proto velmi cenné srovnání toho, jak si leadeři v oblasti CSR v Česku vedou z úhlu pohledu populace, klientů i expertů. V tomto ohledu je výzkum jedinečný a je dnes už neodmyslitelnou součástí měření dopadu CSR aktivit.”

Klára Gajdušková, ředitelka úseku Komunikace a CSR České spořitelny

„Dva naše klíčové projekty velmi dobře odpovídají tomu, co veřejnost očekává od společenské odpovědnosti banky: „Život nápadům“ podporuje ženy na začátku jejich podnikatelské dráhy, „Rozumíme penězům“ je ucelený metodologický program výuky finanční gramotnosti na základních školách.“

Markéta Vaňková, manažerka společenské odpovědnosti GE Money Bank

„Studie nám mimo jiné potvrdila, že naše dlouholetá podpora finančního vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti je vnímána jako důležité společenské téma.“

Barbora Pletichová, specialistka pro CSR, Provident Financial

„Potěšilo nás vysoké hodnocení, které O2 udělili odborníci na odpovědné podnikání. Velmi důležitý je pro nás také pozitivní výsledek, který ukazuje, že O2 Guru jsou vnímáni našimi zákazníky jako projekt podporující dobrou zákaznickou zkušenost.“

Fatima Araluce, manažerka reputace a společenské odpovědnosti v O2

„Vodafone je 3 roky po sobě vnímám experty jako jednoznačný lídr v oblasti CSR, profesionálové tak oceňují inovace a praktické kroky např. v oblasti mHealth nebo přístupu k handicapovaným.“

Přemysl Filip, senior manažer společenské odpovědnosti Vodafone

 

Další ročník projektu proběhne na konci roku 2014.

 

Informace o projektu CSR Research 2013

Výzkum byl realizován společností Ipsos v průběhu listopadu 2013 na reprezentativním vzorku dospělé populace (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost základního souboru byla 1019 respondentů. Výzkum byl realizován také se skupinami expertů – s představiteli médií, významných nevládních neziskových organizací, s představiteli asociací, svazů, institucí a s CSR manažery z velkých firem. Vnímání společenské odpovědnosti firem a dopadu na reputaci firem bylo měřeno na základě know-how a metodologie Ipsos. Projekt je realizován od r. 2010 a umožňuje časové porovnání.

 

Informace o Ipsos

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 84 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos MediaCT, Ipsos ASI, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Více na www.ipsos.cz

tomas_macku


Kontakt:

Tomáš Macků
Research & Communication Director
Ipsos
GSM: +420 774 646 799
tomas.macku@ipsos.com