Neformální oběd ČMA v Centru andragogiky

Celou fotogalerii naleznete ZDE

V Hradci Králové 7. 2. 2018             

Včerejší společný oběd České manažerské asociace pro manažery z významných firem ze severovýchodu Čech v Centru andragogiky v Hradci Králové byl podle účastníků velmi konstruktivní, a nejen, že přinesl odpovědi na některé důležité otázky, ale nastolil i některé další.

Účastníci debaty se shodli na následujícím doporučení pro vedení ČMA, které prezident České manažerské asociace Ing. Pavel Kafka, dr. h. c. shrnul takto:

  • Hledat cesty účinnější podpory rozvoje národně a regionálně ukotveného kapitálu, podpory nezávislosti jeho fungování a řízení. A to zejména takového kapitálu/podnikání, který nejvíce přispívá k tvorbě hodnot,

a zároveň vykazuje silné znaky udržitelnosti a dlouhodobosti této charakteristiky.

  • Vytvořit v rámci klubové struktury ČMA Klub národního podnikání, který bude sdružovat manažery/podnikatele-majitele, a formulovat jejich specifické návrhy a požadavky.
  • Shromažďovat údaje a informace porovnávají výkonnost národně/regionálně ukotvených firem s ostatním, tj. přímými investicemi ze zahraničí.

Předsedkyně České manažerské asociace Regionálního klubu Severovýchodní Čechy PhDr. Marie Jírů navrhuje, aby pokračovalo i nadále sdílení a propojení českých manažerů českých firem a českých manažerů zahraničních firem. Obě skupiny mají totiž jiné možnosti řízení – české firmy více kompetencí a rychlé rozhodování, zahraniční zase více diplomacie. Každopádně obě skupiny by měly mít za úkol kultivovat české podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí. “Protože jak se chová manažer, chová se i jeho podřízený, a to na všech úrovních řízení. I tímto by se mohla pozice manažera povýšit na vyšší prestiž,” říká Marie Jírů.

Účastníci se také shodli na tom, že takováto setkání jsou důležitá, a měla by pokračovat i v jiných regionech. Nejlépe za přítomnosti novinářů, i proto, že o úspěšných manažerech se u nás zatím moc nepíše, a tím pádem neví.