Národní cena absolventských prací v HR zná své vítěze a ČMA se podílela na jejich ocenění

PEOPLE MANAGEMENT FORUM


TISKOVÁ ZPRÁVA

„Národní cena absolventských prací v HR zná své vítěze“

 

Společnost People Management Forum (PMF) spolu s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) a portálem kurzů a studií Edumenu.cz po čtvrté ocenili Národní cenou absolventských prací nejlepší absolventské práce z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Slavnostní vyhlášení finalistů a vítězů proběhlo dne 22. října 2014 v prostorách Raiffeisenbank a.s. v Praze.

Do finále čtvrtého ročníku se probojovalo celkem 8 absolventských prací studentů ze šesti škol: Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, NEWTON College a Vysoké školy ekonomie a managementu.

Odborná porota vybrala celkem 3 absolventské práce, které získaly ocenění. V kategorii bakalářských prací se za práci  na téma „Hodnocení pracovníků ve společnosti MERKO CZ, a.s. v Ostravě – Hrabové“ stala vítězkou Bc.  Vendula Hejnová z Univerzity Palackého v Olomouci. Vítězka svou účast v soutěži komentuje: „Soutěž pro mě  byla cennou zkušeností a úspěchem Z úspěchu, kterého jsem dosáhla, jsem získala nejen pocit uspokojení a  seberealizace, ale také mě motivoval k dalšímu propojení studia s běžnou praxí. Samotná prezentace práce před  odborníky z praxe mi pak dodala odvahu a zvýšila mou sebejistotu v přednesu a argumentaci.“

Druhé místo v kategorii bylo obsazeno Bc. Vladimírem Orosem z NEWTON College jehož práce nese název: „Personálne – organizačný audit“. Druhý oceněný svoji účast v soutěži komentuje: „V deň prezentácie som bol dosť nervózny ale vstupom do miestnosti to zo mňa opadlo. V komisii bolo niečo cez 20 ľudí, všetci veľmi milý a super bolo, že všetci mali prehľad o tvojej práci a zo záujmom ma počúvali (na rozdiel od štátnic 😉 ). Prezentácia dopadla dobre, boli ňou zaujatý, čiže si ani nevšimli, že som prekročil limit na prezentáciu asi o 5 min. Umiestnenie ma nakoplo a dalo veľkú dávku sebavedomia.“

V kategorii magisterských bylo uděleno Čestné uznání Ing. Marku Lakotovi z Masarykovy univerzity v Brně, který prezentoval svoji práci na téma: „Analýza a porovnání tréninkových center ve vybraných formách v České republice“. Marek se k soutěži vyjádřil následovně: “NCAP se mi jeví jako krok správným směrem. V diskuzi akademiků, studentů a lidí v HR pracujících je vidět, jak moc se liší názory akademiků a názory lidí z praxe. Je proto podle mého názoru důležité podporovat diskuzi mezi těmito světy, vnést vědu do praxe a praxi do vědy a o ten druhý svět se zajímat. Nestačí jej jen respektovat.”

Česká manažerská asociace věnovala všem třem vítězům roční členství v Klubu mladých manažerů, přičemž první místo bylo navíc oceněno možností zapojit se do projektu “Mentoring”. Více o projektu  zde

Odbornou porotu hodnotitelů tvořili zástupci z firemní i akademické sféry. Porota nejdříve ohodnotila všechny přihlášené práce do soutěže a posléze vybrala finalisty, kteří prezentovali své práce osobně před porotou. „V People Management Foru jsme velice rádi, že můžeme soutěž NCAP pořádat a nepřímo tak přispívat k růstu kvality prací absolventů v oblasti Řízení lidských zdrojů. Těší mne, že porota složená z akademiků a zaměstnavatelů se jednoznačně shodla na tom, že žádná z prací v oblasti magisterského studia není dostatečně kvalitní a nezaslouží si cenu. Je to impuls pro všechny zúčastněné strany, abychom se každý svými prostředky snažili úroveň zvednout.“, říká Barbara Hansen Čechová, výkonná ředitelka People Management Fora.

Úspěch celé aktivity výrazně podpořili partneři, kteří svými cenami ještě více motivovali studenty k soutěži. Věcné ceny pro finalisty v podobě odborné literatury a odborných kurzů poskytly společnosti: AIVD ČR, portál kurzů a studií Edumenu.cz, Glossa škola jazyků, Česká manažerská asociace, Multisport Benefit, paní Dana Kodešová a People Management Forum. „Portál Edumenu.cz stál u samotného počátku tohoto projektu, kdy myšlenka oceňovat studentské práce teprve vznikala. Dnes, po několika letech, jsme hrdými partnery této významné a v oboru respektované akce,“ sdělil Tomáš Langer, ředitel portálu. Poděkování patří také společnostem Raiffeisenbank a.s. a IBM Česká republika za spolupráci na přípravě odborného setkání.

Národní cena absolventských prací z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů je unikátní projekt, který je zaměřen na bakalářské a diplomové práce. Vytváří prostor pro úzkou spolupráci zaměstnavatelů, studentů a vysokých škol. Jeho cílem je podpořit zájem mladých lidí o studium oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Více na www.talentforum.cz.

b01

Vítězové čtvrtého ročníku Národní ceny absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů: zleva Ing. Marek Lakota Masarykova Univerzita v Brně, Bc. Vendula Hejnová, Univerzita Palackého v Olomouci a Bc. Vladimír Oros z NEWTON College.

 

logo_01People Management Forum (PMF) je nezisková organizace působící v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů, jejímž cílem je vytvoření platformy pro vzájemné sdílení zkušeností mezi zástupci pole HR i managementu. Kontakt: Mgr. et. Mgr. Barbara Hansen Čechová barbara.hansencechova@hrforum.cz, web: www.peoplemanagementforum.cz
logo_02Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR je profesním sdružením, jehož cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých a koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti. Kontakt: Mgr. Erika Konupčíková, reditel@aivd.cz, web: www.aivd.cz.
logo_03Edumenu.cz je předním portálem kurzů, školení, studií, konferencí a kongresů či konferenčních a seminárních prostor. Kontakt: Mgr. Tomáš Langer, e-mail: tomas.langer@edumenu.cz web: www.edumenu.cz

Členové odborné poroty čtvrtého ročníku Národní ceny absolventských prací:

 • Ing. Dana Demjanovičová, HR Manažer, STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
 • Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D., Managing Director, psycholog, Brněnská personalistika, spol. s r.o.
 • Ing. Šárka Fišerová, HR Business Partner, E.ON Česká republika, s.r.o.
 • Doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc., Externí pedagog, Univerzita obrany
 • Mgr. Jitka Doležalová, Asistent, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Univerzita
  Palackého v Olomouci
 • Mgr. Jana Havlíčková, Personální ředitelka, PRECIOSA, a.s.
 • Ing. Yvona Charouzdová, Ambasador PMF pro média & PR, Managing Director, Talent Management
  Center International
 • Mgr. Jana Gutierrez Chvalkovská, Personální ředitelka, VÍTKOVICE, a.s.
 • Ing. Martina Sklářová, IBM HR Operations Teamleader, IBM Česká republika, spol. s r.o.
 • Ing. Jana Matošková, Ph.D., Odborná asistentka, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ing. Lucja Matusiková, Ph.D., Odborná asistentka, Katedra managementu, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Ing. Vladimíra Michnová, Personální ředitelka, LINET spol. s r.o.
 • Doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., Centrum inovace andragogických studií Ústav pedagogických věd Filosofické fakulty, Masarykova univerzita v Brně
 • PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
 • Ing. Petr Pokorný, člen expertní rady People Management Forum, HR Director CEE, WALMARK, a.s.
 • Jana Skalková, Manažer, Rozvoj zaměstnanců, Československá obchodní banka, a.s.
 • Mgr. Šárka Snížková, MBA, Experienced HR manažer, VZP
 • Ing. Marek Stříteský, Ph.D., Tajemník katedry personalistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Mgr. Ludmila Šubrtová, Jednatelka a spolumajitelka, PERSONALISTIKA, s.r.o.
 • PhDr. Michaela Tureckiová, Ph.D., Odborný asistent, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze (Předsedkyně poroty)
 • PhDr. Marie Vacínová, CSc., Vedoucí katedry Manažerských studií, Univerzita Jana Amose Komenského
 • Mgr. Marie Váňová, Poradce v oblasti lidských zdrojů
 • Ing. Ivo Žižka, Ředitel pro personalistiku a administrativu, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
 • Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D., Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost, Vysoká škola Karla Engliše
 • PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., Odborná asistentka, Univerzita Karlova
 • Mgr. Renata Majvaldová, Key account support & Marketing (PMF) Sociolog a andragog – profilace personální management, People Management Forum
 • Ing. Monika Kavanová, PhD., Partner, Sales2Win
 • Mgr. Tomáš Langer, Ředitel, Edumenu.cz
 • Mgr. Agáta Hatoková, HR Generalist, AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
 • Mgr. Jaroslav Lhoťan, Personální náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Ing. Jana Riebová, HR Senior Manager, Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
 • Markéta Pavelková, HR Director CEE, KINDRED GROUP

 

Kontakt: People Management Forum, Lublaňská 57 / 5, 120 00 Praha 2
E-mail: info@hrforum.cz, Web: www.peoplemanagementforum.cz, www.hrforum.cz
Tel.: +420 222 560 073, +420 774 300 902

Click to Hide Advanced Floating Content