Nabízí se ještě mnoho volných trhů, kde se může nejen Evropa etablovat

dvorak

Společnosti s českým kapitálem a rodinné české firmy jsou velké téma. Ať jde o vedení týmů,  efektivitu práce, prosazování neotřelých metod k naplňování vizí, ať to je přístup k výzvám všedního dne, péče o vztahy mezi lidmi, umění obchodu. Podstatné jsou odvážné inovace, touha investovat a tvořit v tom nejširším slova smyslu. Jejich majitelé, i management těchto firem, mívají velkou chuť dělat věci po svém, lépe než dosud a než ostatní, a nachází ve svých aktivitách potěšení, smysl života a velkou radost. Osudově více myslí na jiné než na sebe. Mohou tak měnit svět. Je to i případ Ing. Miroslava Dvořáka, předsedy představenstva a generálního ředitele MOTOR JIKOV Group, který letos v dubnu za obdivuhodné výsledky a ojedinělý vynalézavý přístup k metodám řízení a rozvoje podniku získal titul Manažer roku 2015.

Jak charakterizovat inovace v pojetí MOTOR JIKOV Group?

Na inovace se dívám ze dvou hledisek – produktového a technologického. Z pohledu produktového je hlavním zdrojem inovací vývoj nových výrobků, což u nás reprezentuje hlavně segment plnicích stanic na stlačený zemní plyn – CNG, do kterého jsme řádově investovali desítky milionů korun. Pak je tu hledisko technologické, které lze zahrnout pod již všeobecně známý termín Průmysl 4.0.  MOTOR JIKOV se této oblasti aktivně věnuje a pokud bychom tak nečinili, nemohli bychom z hlediska konkurence obstát. Zaměřujeme se na technologická vývojová centra, jejichž cílem je mimo jiné trvalé zvýšení inovačního cyklu produktu, a to zejména jeho kvality a její stálosti.

V čem tkví váš vysoký inovační potenciál?

Inovační potenciál pochopitelně vytvářejí naši zaměstnanci. K jeho využití musíme umět připravit prostředí, které je přístupné a otevřené spolupráci a vše podpořit investicemi, na které si samozřejmě musíme umět vydělat. Letos například investujeme přes 100 milionů korun, a to při obratu 1,6 miliardy.

A jak právě tyto přednosti dokážete prodat klientům?

Inovace jsou nutné k tomu, abychom udrželi konkurenceschopnost nejen v Evropě, ale dnes prakticky po celém světě. Prodávat se pak dokážeme tím, že se dostáváme na kapacity, ceny i kvalitu, jakou po nás zákazník chce.

 Co všechno tedy dnes zájemcům o dobrý obchod a spolupráci můžete nabídnout?

Základem naší nabídky je logičnost uspořádání firmy, kdy se snažíme o to, abychom předložili celou šíři našich technologií, které na sebe logicky navazují, a to od vzniku formy budoucího výrobku, přes jeho odlití ve slévárnách, ať už jde o litinu, hliník nebo zinek, přes procesy obrábění až po montáže. V současné době dokončujeme realizaci projektu, kdy podle těchto procesů přímo uspořádáváme naše výrobní jednotky.

Jste lídrem v automobilovém průmyslu. Pro jaké značky pracujete?

Spolupracujeme s dodavateli prakticky všech velkých automobilových značek a koncernů. Námi dodané součástky najdete ve volkswagenech, mercedesech, audi, ale třeba i v lamborghini. Významnou část našeho businessu tvoří dodávky pro nákladní automobily značek Scania a MAN.

Platíte za významného exportéra. Do kolika a jakých zemí vyvážíte?

V současné době vyvážíme do více než tří desítek zemí po celém světě. Od Spojených států amerických přes Mexiko, Brazílii, země Evropské unie až po Čínu, Jižní Koreu a Japonsko. Export tvoří přes dvě třetiny obchodu skupiny a jsme na něm životně závislí.

Je šance export ještě zvýšit? Nebo byste raději ve větším měřítku obsluhovali firmy na území České republiky?

Šance jsou vždy. Určitě by pro nás bylo logisticky příjemnější obsluhovat firmy na území České republiky, ale je jasné, že domácí trh nevytváří tolik možností, jako země, o kterých jsem se už zmínil. Rozhodně tedy realizací našich nových projektů usilujeme o nárůst exportu. Naší filozofií je rozvíjet potenciál u firem, se kterými už spolupracujeme, jako jsou Scania či Mitsubishi, zároveň ale vedeme jednání například s americkým koncernem Honeywell.

Jak jste daleko s implementací technologických vývojových center ve vaší firmě? Hodláte do nich dále investovat?

V současné době budeme mít v provozu již tři bezobslužná robotizovaná pracoviště pro výrobu vysokotlakých hliníkových odlitků a pro obrábění. Vznikla za podpory Evropské unie z programu Potenciál. Naším cílem je postupně u projektů, kde to bude vhodné, robotizovaná pracoviště zavádět dál. Není žádným tajemstvím, že minimální investice do jednoho TVC se pohybují kolem šedesáti milionů korun.

Spolupracujete s Úřadem průmyslového vlastnictví? Máte i nějaké patenty?

S Úřadem průmyslového vlastnictví spolupracujeme dlouhodobě. V současné době máme zaregistrovaných několik průmyslových vzorů, přičemž ten nejaktuálnější se týká naší malé kompaktní plničky CNG.  Jsme jedinou českou firmou, která vyvinula technologii plnění CNG do automobilů a nabízí komplexní portfolio plnicích stanic – od malých až po veřejné včetně služeb. V porovnání s benzínem má CNG o 30 procent nižší emise CO2, až o 90 procent nižší emise CO a nulové emise prachových částic. Kromě ekologické prospěšnosti je tu i ekonomická výhoda. CNG znamená až 50 procentní úsporu nákladů na pohonné hmoty, což si v reálu ověřujeme na naší firemní flotile.

Myslíte si, že Evropa bude muset vstoupit na půdu science fiction, aby přežila? Budou k tomu mít ti osvícení dost odvahy?

Jsem přesvědčen, že současný život nelze žít v science fiction, ta totiž vždy popisuje něco fiktivního, proto se Evropa ani Česká republika může tímto směrem jen těžko ubírat. Z hlediska přežití věřím, že v současné době se nabízí ještě mnoho volných trhů, kde se může nejen Evropa etablovat. Z tohoto pohledu ostatně hodně napovídá, že svět se stále dělí na bohaté a chudé. Svět by měl spět k tomu, že v nějaké době dosáhne velkého sblížení – konvergence, a tady si myslím, že se nabízí velký potenciál pro reálný život. Science fiction bych nechal jako námět dobré filmy, na které se rád dívám.

 

otázky připravila Eva Brixi