Na stát se nemůžeme spolehnout, shodli se manažeři na setkání Klubu Manažerů roku

Setkání Klubu Manažerů roku zorganizovala Česká manažerská asociace v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Cílem setkání bylo diskutovat o konkurenceschopnosti českého průmyslu a digitální společnosti. Téma reflektuje výsledky žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra (WEF). Na setkání, které zahájil prezident České manažerské asociace a mluvčí Klubu Manažerů roku Pavel Kafka, vystoupili Josef Taušer, děkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a Zdeněk Pilz, generální ředitel Fujitsu a místopředseda představenstva ICT unie. Za Klub Manažerů roku se zúčastnili finalisté minulých ročníků soutěže MANAŽER ROKU – například generální ředitel společnosti Veskom Petr Bureš, generální ředitel Agrostroj Pelhřimov Lubomír Stoklásek, Olga Kupec, ředitelka a majitelka společnosti Abydos, Josef Hendrych, ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby, Zdeněk Bílek ze společnosti Sika, Miroslav Václavík, generální ředitel VÚTS, Radomír Zbožínek ze ZPS Zlín a další.  

Josef Taušer podrobně představil výsledky Zprávy o globální konkurenceschopnosti. Česká republika se umístila na 31. místě z celkem 138 hodnocených zemí. ČR se dobře umístila v oblasti makroekonomické (19. místo), v oblasti základního školství (25. místo), vyššího vzdělávání (27. místo) a v oblasti finančních trhů (taktéž 27. místo). Na nižších příčkách se umístila v oblasti efektivity trhu práce (44. místo), velikosti trhu (46. místo) a v oblasti kvality institucí (54. místo). První desítka žebříčku zůstává stabilní, na špici se drží Švýcarsko následované Singapurem a USA.      

Digitalizace a technické vzdělávání jsou témata, která rezonovala napříč příspěvky. Všichni zúčastnění, včetně samotných zástupců Klubu manažerů roku, tedy zaměstnavatelů, se shodli, že i přes velmi příznivé výsledky ČR v žebříčku Světového ekonomického fóra v oblasti vzdělávání (25. místo základní školství, 27. místo vyšší vzdělání) je tristní absolutní nedostatek technicky a vědecky vzdělaných pracovníků. Tento problém v budoucích letech může způsobit propad v žebříčku na nižší než současné celkové 31. místo.

kmr_msv_pilz_tauser_zajicek_kafka

Zleva: Zdeněk Pilz, Josef Taušer, Zdeněk Zajíček, Pavel Kafka

Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie vyjádřil obavu, že „pokud ještě chvíli budeme spoléhat na to, že se politici postarají o zlepšení situace, dopadne Česká republika špatně“. Školský systém je bohužel natolik zkostnatělý, že nemůže reagovat na potřeby dostatečně rychle. Jediné řešení je to, které aplikoval Lubomír Stoklásek ve své firmě, tedy vzít vzdělávání do svých rukou a nespoléhat na pomoc státu, vzdělávat svou budoucí pracovní sílu svépomocí.

Zdeněk Pilz představil iniciativu 202020. Iniciativa nabízí možnost vytvořit společenský tlak, aby se v této oblasti něco stalo. Česká republika se aktuálně pohybuje na 50. místě celosvětového žebříčku e-Government Development Index. Příčinou je zejména nedostatečná propagace služeb e-Governmentu, které Česká republika již poskytuje. Zároveň česká státní správa stále nenabízí dostatek online služeb, prostřednictvím kterých by bylo možné s úřady komunikovat výhradně přes internet bez nutnosti osobní návštěvy úřadů. Elektronizace je jeden z prostředků na to, aby se zefektivnily procesy, které stát zabezpečuje. „V roce 2010 jsme v oblasti elektronizace velmi dobře našlápnuto, mohli jsme být v první dvacítce, ale popásli jsme to. Cílem iniciativy je právě nalézt shodu napříč politickým spektrem k tomu, abychom nastartovali procesy, které nás do první dvacítky opět dostanou,“ popsal iniciativu Zdeněk Pilz.

„Myslím si, že zpráva o konkurenceschopnosti plně odpovídá stavu věcí. Hlavní otázka zní, máme opravdu způsoby, jak se posunout dál?,“ zamyslel se nad výsledky žebříčku generální ředitel Veskomu Petr Bureš. „Já naprosto souhlasím s tím, že se nedá spoléhat na politickou garnituru. Každá vláda přemýšlí v horizontu čtyř let. Kdyby byly nastaveny strategie na patnáct let dopředu, které by byly neměnné, vypadalo by to jinak. Zastávám názor „spoléhej se sám na sebe“,“ dodal Petr Bureš.

Klub Manažerů roku (KMR) vznikl z iniciativy nositelů čestného titulu MANAŽER ROKU, kteří tak založili prestižní platformu, díky které se mohou výherci soutěže potkávat, vyměňovat informace a sdílet zkušenosti v průběhu celého roku. Členové klubu – tedy manažeři a podnikatelé, kteří reprezentují firmy na nejvyšších stupních řízení – v rámci aktivit klubu diskutují o nových trendech řízení, nových obchodních příležitostech a aktuálních tématech manažerského prostředí. Setkání na strojírenském veletrhu je již tradiční aktivitou klubu. 

Veronika Žurovcová

WEF2016.pptx
Digitální-budoucnost.pptx