Mzdy manažerů, odměny jednatelů a dividendy společníků – rizika a příležitosti

Co je nejvýhodnější pro společnost, pro společníky, pro jednatele a pro klíčové manažery – zaměstnance?
Lze vytvořit optimální pravidla odměňování a využívání benefitů a tak všechny zainteresované motivovat?
Existují zde nějaká rizika, pokud využijeme strop pro odvody na sociální a zdravotní pojištění?
Jaké změny nastaly v roce 2013 a co má platit v roce 2014 a 2015?
Cílem semináře je odpovědět na výše uvedené otázky a nabídnout postupy k jejich řešení.

Program a pokyny