MR 2014 – info o soutěži

Vážení přátelé,

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká manažerská asociace a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR jako vyhlašovatelé 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, si Vás dovolují informovat o základních podmínkách účasti v soutěži.

Cílem soutěže je zviditelnění významných osobností managementu a jejich často netradičních metod řízení, které vedly ke skvělým výsledkům. Domníváme se, že je naším společným zájmem tyto úspěšné manažery podporovat a prezentovat jejich výsledky co nejširší veřejnosti.

 

Připomínáme, že:

zúčastnit se soutěže mohou manažeři nominovaní právnickými osobami, státními a veřejnými institucemi, bankovními domy, zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, hospodářskou komorou, správními nebo statutárními orgány firem, družstev, účastníky soutěže minulých ročníků soutěže apod.

Zaměstnavatelské svazy, asociace, regionální hospodářské komory atd. sledující manažery v okruhu své působnosti provedou jejich výběr ve spolupráci s Hodnotitelskou komisí na základě podmínek a kritérií soutěže. Všechny přihlášky, které budou splňovat předepsané náležitosti, budou do soutěže zařazeny.

K objektivnímu posouzení účastníků soutěže a regulérnosti jejího průběhu je vytvořen Řídící výbor soutěže, složený ze zástupců vyhlašovatelů, partnerů soutěže, vrcholových manažerů a odborníků z oblasti managementu.

 

Podmínky pro účast v soutěži:

 • soutěžící je manažerem/manažerkou v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice,
 • manažerské funkce vykonává v České republice nejméně po dobu tří let (nemusí být občanem České republiky),
 • podání písemné přihlášky, která obsahuje prohlášení o oprávněnosti používat osobní údaje, vyjádření souhlasu s účastí v soutěži a závazek k uhrazení vložného (15 000, – Kč s DPH).

Účastník musí vyhovovat těmto kritériím:

 • má osobní podíl na úspěšnosti a rozvoji firmy,
 • má vysokou kvalifikaci v oboru i v oblasti řízení,
 • využívá a rozvíjí moderní metody řízení firmy, vyznačuje se strategickým a invenčním myšlením,
 • svoji manažerskou profesi uplatňuje v podmínkách evropského ekonomického prostoru,
 • dovede získávat pracovníky organizace pro cíle firmy,
 • vyznačuje se etikou a korektností jednání v podnikání, řídí se Kodexem manažera.

Při hodnocení bude přihlédnuto:

 • k hospodářským výsledkům firmy,
 • k cílevědomému vytváření image firmy,
 • k úspěchům na domácím a zahraničních trzích,
 • k výsledkům sociální politiky firmy.

Harmonogram soutěže MANAŽER ROKU 2014:

 • nominační období: říjen 2014 – únor 2015
 • zpracování a podání přihlášek: listopad 2014 – únor 2015
 • hodnocení: leden – březen 2015
 • slavnostní vyhlášení výsledků: 23. duben 2015, palác Žofín

Víme, že v oblasti svého působení máte nejlepší přehled o úspěšných firmách a manažerech, kteří tyto firmy řídí. Uvítali bychom proto Vaši spolupráci při zpracování přihlášky do soutěže. Nominační list je k dispozici zde. Připomínáme, že soutěže mohou účastnit manažeři, včetně zahraničních, kteří pracují ve firmách na území ČR nejméně tři roky v manažerské pozici.

Případné dotazy rádi zodpovíme na adrese:
Česká manažerská asociace
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
tel.: 224 109 301, 731 471 621, tel./fax: 241 431 149, e-mail: lukovic@cma.cz

Věříme, že na naši nabídku budete reagovat pozitivně a přispějete tak vyhledávání a popularizaci špičkových manažerů.

logo_splogo_cmalogo_kzps
Svaz průmyslu a dopravy
ČR
Freyova 948/11, 190 00
Praha 9
Tel.: +420 225 279 501
e-mail: spcr@spcr.cz, www.spcr.cz
Česká manažerská asociace
Václavské nám. 21, 113 60
Praha 1
Tel.: + 420 224 109 301
e-mail: cma@cma.cz, www.cma.cz
Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR
Václavské náměstí 21, 113 60  Praha 1
Tel.: + 420 222 324 985
e-mail: kzps@kzps.cz, www.kzps.cz