Moderní gentleman Daniel Šmíd: Nebraňte se výzvám

Tentokrát se Business Breakfast setkání Regionálního klubu Morava věnoval životnímu příběhu uznávaného lektora firemní kultury, moderní etikety, tvorby osobního stylu a firemní image Daniela Šmída ( na úvodním foto vlevo ) konalo v salonku restaurace Hotelu Tomášov ve Zlíně. Tento úžasný objekt, který je zčásti využíván jako klinika reprodukční medicíny, navazuje svým posláním na citát Tomáše Bati: „Náš život je jediným předmětem na tomto světě, který nemůžeme považovati za své soukromé vlastnictví ,neboť jsme ničím nepřispěli k jeho vybudování. Byl nám jenom propůjčen s povinností odevzdání jej potomstvu rozmnožený a zdokonalený”.

Životní příběh Daniela Šmída je pestrou cestou plnou neočekávaných rolí i pro něho samého. Základem jeho přístupu je podle něho schopnost navazovat vztahy namísto manipulace a kontramanipulace. „Umění pečovat o vztah vám přivede do cesty lidi, kteří vás posunou dál“. To jsou jeho slova, kdy i on padl na dno, jak říká i pode dno, aby ho to vybudilo vstát a pokračovat dál. “Nikdy se nevzdávej svého cíle, jinak ztratíš to, co jsi již vybudoval a překonal, i když se to zdá málo,“ říká. Jeho zkušenosti ho nakonec dovedly do jeho současné role, kdy spojuje oděv a vystupování s projevem postavení – vyjádření identity.

Hlavně se debatovalo a účastníci společně s Danielem Šmídem, jehož vášní jsou pánské oděvy a moderní gentlemanství, kterému zasvětil svůj osobní i pracovní život, společně otevřeli několik témat. Shrnout se mohou do jeho konstatování, že „chtít dosáhnout všeho nejde bez toho, aniž by se to stalo a skutečně jste to udělali. Přitom asi potkáte spoustu dalších možností a vztahů, tak se jim nebraňte“.

Další Business Breakfast s hostem a skvělým krizovým manažerem Liborem Witasskem se uskuteční 17. června na stejném místě v Hotelu Tomášov ve Zlíně. Zájemci se mohou příhlásit na: bilek@cma.cz