Mít právo na své straně není tak jednoduché

Nebát se ozvat, když si člověk myslí, že je v právu. Hájit své zájmy, pokud se podnikateli zdá, že obchodní vztah dostal nekorektní podobu. Umět si najít cestu k pravdě a spravedlnosti objektivníma očima. K tomu slouží v České republice praxe D.A.S.Rechtsschutz AG,pobočky pro ČR. V jejím čele stojí od začátku Mgr. Jitka Chizzola, generální ředitelka:

Rok 2017 byl pro D.A.S. pojišťovnu významným milníkem – oslavili jste 100 let právní ochrany.  Co to pro vás znamená?

Sto let právní ochrany! To je úžasná záležitost! Vnímáme to jako velmi zavazující výročí, kterému bychom do budoucnosti rádi připravili ještě větší podporu. Po celém světě vídáme, že mít právo na své straně není tak jednoduché ani ve vyspělých demokratických zemích. Lidské chování a naše velmi rychlá ekonomika vytváří bohužel mezi lidmi stále dynamičtější a složitější vztahy. Nejsou však vždy kvalitnější. Ve spěchu se rozhodujeme, nakupujeme, žijeme. Tyto skutečnosti vytvářejí pořád silnější potřebu se ptát, jestli naše rozhodnutí činíme v souladu s právem, či nikoli.

Jak to vypadalo s pojištěním právní ochrany v době, kdy jste v České republice začínali, a jaké to je dnes?

V únoru roku 1995 jsme začali jako první pojišťovna právní ochrany prodávat první produkt právní ochrany pro motorová vozidla. Všechny zkušenosti jsme museli převzít z Rakouska a Německa a přizpůsobit produkt českému trhu. Nebylo od koho opisovat a možná i proto byly tyto počátky tak zajímavé. Tehdy jsme na trh vstoupili jako subjekt s pouhými šesti zaměstnanci. Dnes jich máme více než 130. Po dvaadvaceti letech jsme pořád jedničkou na trhu v právní ochraně. A hlavně jsme jediní specialisté v tomto oboru. V prvních deseti letech se vše vyvíjelo hodně rychle. Zažívali jsme velkou euforii z toho, že můžeme něco budovat. Všechno se dělalo na koleně, ale s obrovským elánem. Dnes je jádro naší práce jiné. Mnohem větší roli hraje struktura a technické aspekty. Je pravda, že technologie se za dvacet let ohromně změnily. Již nežijeme jen v excelových tabulkách a na faxu, ale denně nám práci usnadňují velmi sofistikované softwary.

Kdo tvoří většinu vašich klientů? Jsou to živnostníci, firmy nebo soukromé osoby?

Po více jak dvaceti letech je naše klientela velmi široká. Zhruba padesát procent jsou živnostníci a podnikatelé a padesát procent tvoří soukromé osoby.

Bráníte lidi před neférovým přístupem řady subjektů, před nespravedlností, byrokracií, zvůlí institucí či firem. Jak se dá popsat radost z každého vyhraného případu?

My máme radost z každé pomoci – od telefonické či písemné až po vyhraný soudní spor nebo obhajobu práv klienta. Samozřejmě nejhezčí pocit zažíváme, pokud nám klient osobně napíše, že je velmi spokojen s naší službou, což je ta nejlepší zpětná vazba, reference naší práce. Z toho mají radost všichni zaměstnanci v naší společnosti. Mohu prozradit, že takových vzkazů nám nechodí málo. Je to pro nás další motivace.

Zejména živnostníkům jste ukázali nové možnosti, jak obstát v nejednom zapeklitém případě, kdy se zdálo, že se život spikl proti nim…

V posledních letech jsme hodně zapracovali právě na produktech pro živnostníky a podnikatele. Pořád vstřebáváme nové impulzy, učíme se vnímat, co je pro podnikatelský sektor důležité. I v tomto segmentu, jako v případě každého jiného klienta, musíme odvádět velmi dobrou práci. Na tom je postaveno naše podnikání. Z letitých zkušeností bychom mohli doporučit každému živnostníkovi, malým i středně velkým podnikatelům, investici do našich služeb. Opravdu se to vyplatí. Tak jim zůstane nejen čas, ale především prostředky, které budou moci použít do rozvoje svých aktivit a na obchodování. Svět je nejisté místo a mezilidské i obchodní vztahy mohou být plné náhlých změn. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat svého právníka.

Nezdá se vám však, s ohledem na složité právní prostředí u nás, že někdy bojujete proti větrným mlýnům?

Nejsem skeptik, takže to tak nevidím. Každá doba má své. My musíme odvádět pro naše klienty tu nejlepší práci. Je samozřejmé, že se občas něco nepovede, ale i s tím musíme umět žít. Důležité je se z toho poučit. Moje životní krédo je „neboj se překážek, je to jen výzva“.

Co vám ukazují příběhy klientů?

Jsou to lidské příběhy, které přináší sám život. Máme samozřejmě vždy radost, když ta či ona „kauza“ dopadne dobře. Jsou zde ale také příběhy, ve kterých se jedná o lidský život, a ty jsou velmi složité, přináší i smutek, a to samozřejmě také nám. Tím více nám ukazují, jak je naše právní pomoc důležitá. Jsou to inspirující příběhy. Bereme si z nich ponaučení pro naši praxi. Snažíme se z nich načerpat, jak ještě lépe našim klientům pomáhat.

Roste počet vyřešených případů ve prospěch pojištěnců?

Počet případů každým rokem stoupá. V roce 2017 jsme měli meziroční nárůst 14 % škodních případů a 17 % telefonických nebo písemných porad. Co se týče výdajů, tak naše společnost drží opět několik prvenství: jednak se podílíme téměř 92 % na nákladech celého trhu pojištění právní ochrany a za další – na jednu pojistnou událost vydáme průměrně čtyřikrát více peněz než ostatní. To je naše největší síla. Máme dostatečné prostředky, abychom se postarali o naše klienty. Nebojíme se hájit jejich zájmy, i když to znamená zvýšené náklady.

Úspěchy, jichž dosahujete, svědčí také o vašem manažerském umění – tuto pojišťovnu jste na český trh přivedla právě vy a od té doby stojíte v jejím čele. Co je nejdůležitější pro vaši každodenní praxi?

Jak jsem již uvedla – je potřeba překonávat překážky, naslouchat lidem a nebát se věřit zaměstnancům. Motivuji je tím, že s nimi mluvím a naslouchám jejich potřebám i požadavkům. Tím si vzájemně předáváme zkušenosti a inspirujeme se. Nebráním se ničemu novému, a to je to, co mě na práci baví a co mám ráda.

 

Pro ČMA vitaPR