Mezinárodní manažerský klub vyvolává pozornost

Nový klub ČMA přichází s aktivitou zaměřenou na zahraniční manažery v Česku. Zve již na své první akce.

Součástí České manažerské asociace se tento podzim stává Mezinárodní manažerský klub. V čele má Alexandru Mostýn, zkušenou zahraniční korespondentu německých médií, dřívější šéfredaktorku časopisů LandesEcho a Exportér, která působila například ve Svazu průmyslu a dopravy ČR a dalších organizacích. Organizátorka konferencí (např. v Senátu), networkingových akcí a hudebních koncertů, moderátorka a žena, která se angažovala v česko-německých vztazích ( např. ve spolcích německé menšiny ) má s Klubem velké plány.

„Klub, který cílí na zahraniční manažery působící v Česku, tady chyběl. V první fázi se zaměříme na německy hovořící firmy a pak na manažery dalších evropských zemí,“ říká předsedkyně Klubu. Podle letošních statistik se totiž počet zahraničních vlastníků firem v ČR zvýšil na 86 tisíc, z toho jen německých vlastníků je přes 7,8 tisíc. Například britských firem u nás působí téměř 3,7 tisíce.

Oproti smíšeným komorám je Klub zaměřen na manažery napříč národnostmi. Liší se i od čistě byznysových organizací, sdružujících například výlučně zahraniční investory. Proto je jedním z jeho záměrů nabídnout a umožnit profesní, byznysové a osobní kontakty mezi zahraničními manažery bez ohledu na národnost. Zve do svých řad i české manažery, kteří působí v zahraničních firmách.

„Cílíme na zkušené manažery, ale i nově příchozí, kteří uvítají kontakty na manažery, a také informace o reáliích. Nabídneme jim setkávání s politiky a zajímavými osobnostmi,“ říká šéfka Klubu. Právě možnost jednání s politiky a lobbing je další významnou prioritou Klubu.  Manažeři volají také po společenských setkáních a sportovních akcích, i to bude součástí jeho aktivit. Zahraniční manažeři dostanou příležitost zapojit se do projektů ČMA, například mezigenerační spolupráce manažerů XY-Transfer.

Výrazným plusem Klubu je, že může navrhovat své členy do soutěže MANAŽER ROKU. Letošní 26. ročník přichází totiž s novou kategorií Zahraničí manažer, Klub zastřeší laureáty.

Výhodou je pro členy i fakt, že Klub má již nyní své mediální partnery, zejména webový portál PTV Media a TschechNews. Jejich návštěvnost v anglickém a německém jazyce přesahuje 300 tisíc osob měsíčně.

Oficiálně nebyl Klub ještě pokřtěn a už vyvolává zájem. V polovině září byl přizván k akcím, které byly součástí výstavy Smart House ve Staroměstské radnici. Organizoval jí Německo-česko-slovenský hospodářský spolek. Další akcí je diskuse s Cristinou Cracium na téma Ipsos Consumer Trends – Co se mění a proč. Jinak řečeno, jaké jsou nejnovější trendy spotřebitelů dle výzkumné agentury IPSOS. Akce proběhne 24. října a zájemci jsou na ni srdečně vítáni.

 

Kontakt:

Alexandra Mostýn
předsedkyně klubu
E-mail: mostynova@cma.cz
Mobil: 605 222 978

 

Další informace o Klubu najdete ZDE