MEMORANDUM o spolupráci

Dne 14. 2. 2014 bylo podepsáno mezi CMC Graduate School of Business Čelákovice, Českou manažerskou asociací a Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze MEMORANDUM o spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra.

Tato snaha navazuje na aktivity v roce 2013, kdy se ČMA podílela na sběru dat a vyhodnocení výsledků spolu se CMC. Letos byla přizvána také Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, která má zájem tento mezinárodní projekt podporovat. Bude provádět analýzy a detailní rozbory dat a vybrala tým studentů, kteří budou vyškoleni a budou k dispozici jako konzultanti vybraným manažerům při vyplňování podrobného a časově náročného dotazníku WEF, neboť na kvalitě vyplnění do značné míry závisí stupeň hodnocení ČR v mezinárodním kontextu. Jako bonus za vyplnění dotazníku dostanou firmy možnost využití bezplatného „benchmarkingu“ v jejich oboru a v mezinárodním měřítku.

Cílem podepsaného Memoranda je zvýšit prestiž a vnímání této studie v České republice tak, aby sloužila jako významný nástroj při tvorbě dlouhodobých hospodářsko-politických i firemních strategií vedoucích ke zlepšení mezinárodního postavení České republiky.

Kromě profesionálně zpracovaných výstupů, prezentací a analýz uspořádají partneři memoranda společnou mezinárodní vědeckou konferenci na téma konkurenceschopnosti ČR ve srovnání s jinými evropskými zeměmi dne 18. 9. 2014 na VŠE, spojenou s tiskovou konferencí a dílčími kulatými stoly k jednotlivým pilířům GCR.

Následovat by měla podobná akce pro Senát a Hospodářský výbor PSP ČR za účelem společné diskuze s politickou sférou, aby přijala následné kroky a strategie pro řízení naší země. Termín by měl být v následujícím týdnu po mezinárodní vědecké konferenci (25. 9. 2014).

Další prezentace výsledků WEF je plánována na Klubu Manažera roku a následném Sněmu Svazu průmyslu ČR při mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně dne 29. 9. 2014.

memornadum_01 memornadum_02

Memorandum podepsali (zleva):
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, děkan FMV Vysoké školy ekonomické v Praze
Ing. Tomáš Janča, MBA, ředitel CMC Graduate School of Business v Čelákovicích
Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel České manažerské asociace v Praze