Mediální partneři MANAŽERA ROKU

Partneři

Mediální partneři

Více info
Měsíčník je určen je pro manažery, personalisty a lidi, které zajímá jejich kariéra a rozvoj. Nabízí inspirativní příběhy úspěšných manažerů a firem, originální reportáže z byznysového prostředí, unikátní případové studie i tematické analýzy, rozhovory s osobnostmi či rubriku Restart. Každý měsíc přináší klíčové titulní téma a v rámci něj řadu reportáží z úspěšných firem a názory odborníků.
Více info
První časopis na českém trhu určený specificky pro členy statutárních orgánů a vedení organizací, vstupuje již do svého osmého ročníku. Poskytuje aktuální informace z oblasti firemního práva a managementu, nabízí exkluzivní rozhovory se špičkovými ekonomy, podnikateli či právníky a přináší inspiraci pro osobní rozvoj manažerů.
Více info
Oficiální informační a komunikační kanál státní správy pro podnikatele a exportéry. Tento internetový portál nabízí komplexní informace na jednom místě a usnadňuje orientaci v podnikatelském prostředí. Vznikl díky spolupráci CzechTrade a MPO v roce 2001. Každý týden zájemci dostávají také souhrn zpráv v newsletteru BusinessInfo.cz. Zahrnuje rozhovory se zástupci byznysu či příběhy prosperujících firem, oslovuje začínající i zkušené podnikatele, manažery, exportéry i laickou veřejnost.
Více info
Prosperita byla první z trojice tištěných titulů, jimiž vydavatel RIX, s.r.o. vstoupil na český mediální trh v roce 1999. Měsíčník si klade za cíl podporovat tvořivý proces podnikání, inovativní aktivity i diskuzi nad ožehavými tématy v businessu, ráda zveřejňuje pozitivní příklady ze života firem. Oslovuje širokou podnikatelskou veřejnost, přednost mají informace o aktivním postoji k businessu a vytváření trvalých hodnot.
Více info
Prosperita Madam Business se jako první médium v ČR začalo systematicky věnovat ženám v businessu, ať už podnikatelkám nebo manažerkám. Ty se svými nápady, houževnatostí, pílí, schopností myslet v širokých souvislostech i ojedinělým talentem zasluhují o rozvoj podnikatelského prostředí.
Více info
Prosperita Fresh Time oslovuje zejména podnikatele, manažery a investory, kteří vědí, že zdravé sebevědomí je významný prvek jejich životního úspěchu, mají odvahu se prezentovat a považují vystupování v médiích za nedílnou součást dotváření vlastní image. Věnuje se ojedinělým produktům a službám na trhu.
Více info
Česká informační agentura ČIANEWS přináší denně více než 500 zpráv, tendrů a příležitostí z ekonomiky České republiky. V aplikaci ČIANEWS si můžete nastavit své business zprávy přesně podle Vašich cílů, oboru činnosti nebo Vaší lokality v české i anglické jazykové verzi. Služeb ČIANEWS využívají desítky tisíc manažerů ­ včetně zahraničních investorů i globálních zpravodajských sítí již 20 let.
Více info
Informační portál o České republice v německém jazyce, který denně nabízí zprávy z politiky a ekonomiky. Jeho záběr je široký, zaměřuje se jak na podnikatele a manažery, tak i odbornou a laickou veřejnost. Svými zprávami uspokojuje poptávku při hledání nových pracovních míst, nabízí přehled služeb, bydlení, kulturu a sport a řadu dalších témat. Je součástí projektu PTV Media, který oslovuje zájemce o informace také v anglickém jazyce.
Více info
Časopis od roku 2002 vychází jako čtvrtletník s podtitulem Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví. Přináší informace o dění v hospodářské sféře v širších souvislostech. Propaguje český průmysl a jeho výsledky, představuje významné společnosti a zahraničí subjekty působící na trhu, podnikatelské a zaměstnavatelské svazy, profesní a zájmové organizace, informuje o spolupráci našich firem se zahraničními partnery. Pozornost věnuje exportu, vědě a výzkumu. Na jeho stránkách vystupují nejvyšší představitelé veřejné správy, majitelé firem, TOP manažeři. Časopis má svou zpravodajskou online verzi www.casopisczechindustry.cz
Více info
Celobarevný týdeník je nejčtenější titul pro zemědělce. Nabízí komplexní politické a komoditní zpravodajství, pravidelnou stránku EU, kalendář zemědělských akcí, specializované Téma týdne, rubriky Rostlinná výroba, Živočišná výroba, Zemědělská technika. Součástí týdeníku je také téma Ekologické zemědělství. Týdeník Zemědělec má pravidelnou přílohu AGRO-obchod a samostatně vkládanou krajskou přílohu, která se věnuje zemědělství v regionech ČR. Tištěný týdeník má svou online verzi.
Více info
Celobarevný měsíčník Výrobní družstevnictví je časopisem Svazu českých a moravských výrobních družstev. Oslovuje manažery a podnikatele a také pracovníky výrobních družstev napříč celou republikou. Nabízí články o manažerech družstev, reportáže, právní okénko, zprávy z Bruselu a řadu dalších užitečných informací, včetně produktových.