Martin Hausenblas: K životu podnikatele patří úspěch i pokora

Strhnout svým životním příběhem zkušené manažery dokáže málokdo. Martin Hausenblas to dokázal na Business Breakfast České manažerské asociace, zcela přirozeně. Majitel ADLER Czech, autor projektu Liftago, filantrop a vizionář prostě jen vzpomínal a nahlas přemýšlel o své cestě k úspěchu i životních katastrofách. Zázemí k vyprávění mu vytvářel pražský hotel Jalta a jeho restaurace COMO a několik desítek zaujatých členů ČMA a dalších hostů. Setkání, letos již třetí pod taktovkou ambasadorů ČMA, zorganizovala a moderovala Jaroslava Timková.

Jádrem bohatých a rozvětvených úvah ústeckého patriota Martina Hausenblase jsou tři principy řízení firmy. Jejich stručné shrnutí vám nabízíme:

Majitel by měl být ochoten za firmu položit život – vlastně jde o bezpodmínečnou oddanost firmě. „Je to symbolické. Ale představte si, že jste kapitán lodi na rozbouřeném moři a lidé potřebují oporu a pevný bod. Tím je zakladatel firmy,“ říká Hausenblas.

Jak říká, v životě je jen pár okamžiků, kdy hrozí potopení lodi či firmy. Například v krizové době 2007/2008 za ním přišli vrcholoví manažeři jeho firmy s požadavkem na úspory a propouštění lidí. Tehdy zaujal zcela opačný postoj, poučil své manažery, že krize je jen rychlá změna prostředí a kdo se dokáže přizpůsobit, může jen získat.  Od managementu požadoval  řešení a ten nakonec přišel s dobrými nápady a návrhy akvizic firem. V době krize jich byla celá řada na prodej.Největší rychlost se získá při změně větru,“ říká k tomu Hausenblas.

V turbulentních dobách je podle něho nezbytné najmout kvalitního a zapáleného krizového manažera, což se mu také podařilo. Nejlepší jsou ti, kteří se nudí, v časech, kdy firma funguje. Připodobňuje je k lékaři, který už nemusí léčit pacienta, když už je zdravý.

Přirozeně, že i v mírových dobách je nutná kontinuita, využít se dají členové týmu krizových manažerů.

Ovšem nejlepším způsobem, jak řešit krizové situace, je jim předcházet. „Nejlepší strategie je, když víte, že se něco blíží a jste na to připraveni,“ říká Martin Hausenblas. Za příklad uvádí dobu blížícího se  vstupu ČR do EU. Teprve půl roku před termínem se dozvěděl o dovozních licencích. V tu chvíli se obrátil na své dodavatele reklamních triček a přesvědčil je, aby za tu dobu zmnohonásobili výrobu a dovoz. „Byli jsme pak jediní, kdo měl předzásobeno a ve skladech měl dva miliony triček,“ vzpomíná.

Jinou krizovou situaci zažil v začátcích svého podnikání a obchodování. Tehdy musel řešit zcela zásadní situaci, kdy mu banka neposkytla úvěr a obchodní partner mu dal zboží na dobré slovo a podání ruky. Obchod se nakonec podařil ke spokojenosti obou stran.

Martin Hausenblas o sobě tvrdí, že akceptuje vysokou míru rizika, ale je v zásadě důvěřivý. Snad proto ho podvedli dva partneři, což otevřeně přiznává a vnímá jako životní poučení bez hořkosti a zloby.

Pozice krále a vytváření hodnot

Majitel firmy je vlastně král, jehož posláním je nastavení pravidel. „Král musí nastavit hodnoty, dobré mravy, bezvadnou spolupráci a pečovat o firmu jako dobrý hospodář,“ tvrdí Hausenblas.

Jak říká, hodnoty definují království. Nestačí je napsat na zeď nebo nástěnku, ale implementovat pomocí dobrého osobního příkladu do života firmy. I Pokud je majitel lump, nemůžete dát do firmy gen nelumpa,“ upozorňuje.

Král – majitel by měl zasahovat ve chvílích, když se něco nevede, například se neoprávněně propouštějí lidé. Nejhorší je, když zaměstnanec odejde, je naštvaný a celou dobu má za sebou „negativní ocas“.  Rozchod se zaměstnancem by měl být hezký s úctou a respektem, aby nebyl důvod jakkoli poškozovat jméno firmy.

V určité fázi růstu firmy by se měl majitel rozhodnout, do jaké míry se bude podílet na jejím přímém řízení. „Pokud majitel vše kontroluje, při převádění firmy na management ho provází strach. Často se pak kvůli tomu i vrací zpět do pozice neustálé kontroly a řízení,“ říká Hausenblas. Fází předávání řízení firmy si prošel i on sám, dost se natrápil, než dospěl k poznatku, že k tomu potřebuje „převaděče“. Právě proto se mu to nepodařilo na první pokus, nebyl ještě připravený firmu předat, říká dnes s odstupem.Nejhorší je podle něho příliš častá a velká kontrola, utrácí se na to všechna volná energie. Podstatné je přitom správně nastavit spolupráci. „Prosperita nevzniká penězi, ale bezvadnou spoluprací,“ říká.

Majitel má být vizionář

Pokud podnikatel nebo politici nemají silnou vizi, firma nebo země se plácá od zdi ke zdi a zbytečně se tak ztrácí energie. Jakmile máme jasný směr a zacílíme na něj veškerou energii, dokážeme zázraky.  Ve firmě  je důležité nastavit funkční vztahy mezi majitelem, ředitelem a managementem a táhnout za jeden provaz. „Dobří odborníci se nedělají, ti se přitahují. Takže pokud chcete  dobrého ředitele, tak pro něj uvolněte místo, radí Hausenblas.

Sám neskrývá postoj, že to podstatné je pro něho udržitelnost životního prostředí. I proto, jak tvrdí, je jeho 100 tisíc tun textilu vyráběno ekologicky.

Přesvědčuje také politiky o potřebě přemýšlet strategicky a například vybudovat vysokorychlostní podzemní trať z letiště Václava Havla do centra Prahy, což by cestu zkrátilo na 8 minut. Je také zastáncem vysokorychlostních tratí, což by byla konkurenční výhoda pro rozhodování příchodu investorů do ČR. Například trasa z Prahy do jeho rodného Ústí nad Labem by trvala 20 minut, v Brně bychom byli asi za 50 minut. Dopravu vidí jako alfu a omegu pro zajímavé investorské a obchodní příležitosti.

Horuje i za přechod fosilního automobilového průmyslu v ČR na koncept autonomních (samořiditelných) vozů. Mělo by jít o jednomístné, malé, kompaktní vozítko s maximální konstrukční rychlostí kolem 70 kilometrů za hodinu, vše poháněné baterií. Vozidla by měla být vyráběna v masivním měřítku s životností jednoho roku či maximálně dvou let. Za tu dobu bude amortizováno a podle těchto parametrů i vyráběné. Dramaticky se tak zvýší inovační cyklus. Autonomní vozy se budou měnit jako nyní mobilní telefony. Na trhu budou neustále jen ty nejnovější.

Mezi důležité hodnoty Martina Hausenblase patří umožnit mladým lidem naučit se jazyk, získat vzdělání a zkušenosti, aby se pak vrátili domů a pomohli svému kraji. To je cíl a smysl Stipendijního fondu Renesance, který společně s Ústeckou komunitní nadací založil v roce 2010 a který každoročně podporuje studenty z Ústeckého kraje vyjíždějící na zahraniční univerzity. Poslal jsem do zahraničí už padesát lidí,“ dodává s tím, že pomáhat lidem je neuvěřitelně motivující. Věří, že lidé, kterým kdysi pomohl si to budou pamatovat a odevzdají společnosti to nejlepší, co se naučili, třeba jinde a jiným způsobem. Zcela zásadní je pro něj udržet si v podnikání dobré jméno, to je nejdůležitější značka, kterou v životě máme.

Citát: Pokud potřebujeme vyřešit neřešitelné věci, rozdělme je na menší řešitelné.

Martin Hausenblas (* 30. října 1973 Děčín) je český politik, podnikatel a filantrop, od roku 2014 zastupitel města Ústí nad Labem (v letech 2014 až 2015 první náměstek primátora). Studoval informační systémy (získal titul MBA). V roce 1999 založil společnost ADLER Czech, která se věnuje výrobě a vývozu reklamního textilu.

Založil a financuje Stipendijní fond Renesance, jenž je určený na podporu studentů nebo absolventů vysokých škol v Ústeckém kraji se zájmem o studium v zahraničí. Je předsedou sdružení Podnikáme bez korupce. Angažuje se v občanské iniciativě I love Ústí, která monitoruje život v Ústí nad Labem. Jeho největším tématem je autonomní mobilita. Zasadil se o záchranu ústeckého kina Hraničář a s ním i kultovního ústeckého Činoherního studia. Je autorem projektu Liftago, alternativní služby propojující taxikáře s pasažéry, a díky fixním cenám bojuje proti okrádání klientů. Od roku 2013 je členem správní rady Nadačního fondu pomoci.

Martin Hausenblas žije ve městě Ústí nad Labem, v místní části Klíše. Mezi jeho zájmy patří cestování, turistika a plavání. Koupil a rekonstruuje zámeček Skrytín.