Manažerské schopnosti jako důležitá součást výbavy vedoucího úředníka

Státní správa 2015Celou fotogalerii naleznete ZDE

.

Manažerské schopnosti jsou pro vrcholové vedoucí pracovníky klíčové nejen v byznysu, ale také ve veřejné správě. Česká manažerská asociace si je toho vědoma, a proto uspořádala v rámci Klubu veřejné správy setkání s těmi nejvyššími státními úředníky – státními tajemníky. Cílem bylo nastartovat spolupráci státní správy, samosprávy a ČMA tak, aby docházelo k vzájemnému předávání zkušeností a nalezení společné řeči v oblastech manažerského řízení. S příchodem zákona o státní službě a zaváděním nových postupů ve státní správě je sdílení manažerských zkušeností o to cennější.

Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký k tomu dodává: „Od doby účinnosti zákona o státní službě máme za sebou dvě fáze, první byla spjata s tím, co je nepochybně České manažerské asociaci blízké, a to je obsazení nejvyšších postů ve státní službě, například státních tajemníků, což jsou nejen úřednické, ale do značné míry i manažerské pozice. Výměna zkušeností tedy může být velmi užitečná a já v to pevně věřím, že brzy přinese své výsledky.“

Klub veřejné správy ČMA pod vedením Kateřiny Černé, tajemnice Úřadu městské části Praha 13, prosazuje cíle rozvíjet profesionální management ve veřejné správě, posilovat manažerské dovednosti zaměstnanců státní správy a úředníků samosprávy a prosazovat příklady dobré praxe. Činnost klubu je odpovědí na dlouhodobou nespokojenost zástupců českého byznysu s fungováním veřejné správy v České republice. Na neutěšený stav poukazuje i Zpráva o globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra (WEF):

Z analýz vyplývá, že byznys v ČR už je sám o sobě konkurenceschopný, ale co ho zatěžuje, je okolí. Za poslední dva roky si ČR polepšila o šest míst, ale je stále na 31. místě, kde byla před pěti lety. Vrátili jsme se tedy tam, kde jsme byli. Při dílčím pohledu ale zjistíte, že jsme na 57. místě v kvalitě státních institucí, a to je znepokojivé. Proto vyzývám, pojďme se společně podívat na problémy, které tady jsou,“ komentuje výsledky studie prezident ČMA Pavel Kafka.

V dubnu 2013 se ČMA připojila k výzvě k nápravě řízení státní správy, která vyzývala k zahájení celonárodní debaty a prosazení dobré kvality managementu soukromé sféry i do té státní. Od té doby se ČMA snaží svou činností výzvu naplňovat. Příkladem je právě i kulatý stůl s názvem Státní správa 2015+, u něhož se 3. listopadu v Novoměstské radnici v Praze sešli státní tajemníci téměř všech ministerstev v čele s Josefem Postráneckým a zástupci ČMA v čele s Pavlem Kafkou. Po diskuzi na žhavé téma si účastníci prohlédli Neviditelnou výstavu, kde si na chvíli vyzkoušeli, jak se žije nevidomým lidem.

.

(ČMA PR)