Manažerská politologie: reforma politického systému v EU a ČR?

Prognostický klub ČMA ve spolupráci s Českou asociací Římského klubu pořádá seminář

Může být mimořádně úspěšná reforma General Electric, realizovaná manažerem století J. Welchem, inspirací pro reformu EU a ĆR?

Kdy: ve středu 26. června 2019, od 17.00 do 19.00 hod.
Kde: zased. místn. A, 4. patro SČMVD, Václavské nám. 21

Moderátor:
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
předseda Prognostického klubu ČMA
a předseda České asociace Římského klubu

 

Původní pozvánka