Manažerská etika

Cílem semináře je neformální diskuse předních odborníků a špičkových manažerů k vysoce aktuální problematice uplatňování a dodržování etiky v ekonomice a podnikání v době krize, výměna praktickcýh zkušeností s rozhodováním při etických dilematech, jak je praxe denně přináší.

S kým se na semináři setkáte?

Tisková informace