Manažeři a finance aneb Řízení finančních rizik

Seminář se uskuteční formou panelové diskuse v konferenčním voze Českých drah na trase mezi Prahou a Jabloncem nad Nisou.

Cílem je praktickým způsobem poskytnout návody, zkušenosti a odpovědi na nejčastější otázky manažerů v současné krizi, jak co nejlépe, s optimálním rizikem a pokud možno beze ztrát spravovat svůj osobní majetek a firemní finance.

Program a organizační informace

Foto galerie chráněna heslem, pouze pro členy