Manažeři a etika

Cílem semináře je neformální diskuse předních odborníků a špičkových manažerů k vysoce aktuální problematice uplatňování a dodržování etiky v ekonomice a podnikání v době krize, výměna praktickcýh zkušeností s rozhodováním při etických dilematech, jak je praxe denně přináší.

 

Prezentace (budou postupně uveřejněny):

L.Rychetník – Má dnešní krize etické příčiny?

Z. Pitra – Dodržování zásad manažerské etiky

L. Němcová – Etické myšlení

J. Kaufmanová – Podnikatelská etika (zašleme na vyžádání zde)

M. Vlášek – Etika v podnikání

V. Peřich – Potýkání s korupcí (zašleme na vyžádání zde)

D. Hůle – Za etické půjčky

J.A.Jirásek – Etika jako činitel výroby