Management 2.0 – revoluce v managementu

Sál k prasknutí plný posluchačů sedících v očekávání, zda se opravdu dozví, co je nového v managementu nebo půjde opět o vyřčení již stokrát řečeného. Tak vypadal 238. Pražský manažerský klub České manažerské asociace v Clarion Congress Hotel Prague. Hostem byl Stanislav Háša, vedoucí katedry managementu na VŠE a také autor nové knihy Co je nového v managementu. Zaznělo pár zásadních věcí, v následujících řádcích se o ně s vámi podělíme.

Stanislav Háša

Stanislav Háša na Pražském manažerském klubu ČMA. Celou fotogalerii naleznete zde. 

Management 20. století, tedy management 1.0, jak ho doposud známe a ve většině případů i praktikujeme, se dostává do víru zásadních proměn a upgraduje se na Management 2.0 – tak ho označuje Stanislav Háša. Do Managementu 2.0 se vrací hodnoty jako respekt, důstojnost, smysluplnost, podpora. Jeho největší výzvou je „vybudovat organizace, které jsou uzpůsobeny pro lidské bytosti. Vytvořit model řízení 21. století, který skutečně probouzí, uznává, pěstuje iniciativnost, tvořivost a zaujetí lidí. Organizaci, která je plně lidská a plně připravena na mimořádné příležitosti, které leží před námi,“ vysvětluje Stanislav Háša.

Změna paradigmatu managementu

Dochází k naprosté změně paradigmatu managementu, kdy místo byrokratického koordinování procesů nastupuje spontánní koordinace, zplošťuje se hierarchie organizace a v rozhodování se uplatňují spíše principy kolektivního vědomí, z přímočarých cílů firmy se stávají cíle nepřímé. Zásadně se proměňuje přístup k zaměstnancům. Motivace skrze vnější faktory přestává fungovat, důležité je pracovat s vnitřní motivací zaměstnance.

V Managementu 2.0 se přesouvá moc od manažera směrem k samotným zaměstnancům, kteří jsou stále více schopni řídit sami sebe, „být sami sobě manažerem“. Manažer 2.0 už není supervizorem, ale podporovatelem. Nevystupuje z pozice nadřízeného a kontrolora, ale stává se umožňovatelem, koučem a poradcem. Stanislav Háša k proměnám managementu dodává: „Pokud chceme oslovit nastupující generaci, která ze všeho nejméně stojí o to, aby ji někdo řídil, musí se současný management zásadně změnit.

Jako zářný příklad managementu 21. století uvedl výrobní firmu W.L. Gore (vyrábí známý GoreTex) zaměstnávající deset tisíc zaměstnanců. Jde o jednu z nejinovativnějších společností na světě – nemá organizační strukuturu, manažery, směrnice ani postupy. Funguje v rámci pracovních týmů, které si volí své teamleadery. Společnost W.L. Gore se umístila na třetím místě ve Světovém žebříčku nejlepších multinárodních pracovišť (na prvním se umístil Google, na druhém SAS).

Veronika Žurovcová

Hasa_pdf