MAKROEKONOMICKÉ PROGNÓZY

Prognostický klub ČMA ve spolupráci s Českou asociací Římského klubu

Pořádá setkání s hlavní analytičkou HK ČR Ing. Karinou Kubelkovou, Ph.D. na téma…

MAKROEKONOMICKÉ PROGNÓZY

18. dubna 2018 od 17.00 hod. do 19.00 hod.
zasedací místnost A, 4. patro
SČMVD, Václavské nám. 21

Moderátor:
doc.RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Předseda Prognostického klubu

Původní pozvánka