Lednové setkání Manažerského seniorského klubu

290114 Jednani S klubu

Celá foto-galerie k dispozici zde

 

Na prvním klubovém setkání v roce 2014 jsme dne 29. 1. 2014 přivítali Ing. Milana Láška, CSc., člena klubu, ale hlavně předsedu Etického fóra ČR, který přinesl informace o činnosti Podnikatelské sekce EF ČR k projektu Podnik FAIR PLAY. Ing. Milan Lášek, CSc. – za významné součinnosti i některých členů klubu – tento projekt realizovala již víckrát. V návaznosti na tuto problematiku pak vystoupil majitel společnosti JL, pan Jiří Lang, Ph.D., jehož instituce je již trojnásobným absolventem zmíněného projektu – je nositelem všech tří stupňů ocenění bronzová, stříbrná a zlatá. Pan Lang předal uznání řešitelům projektu, jak dokumentují tyto fotografie.

Dále proběhly informace o restartu ČMA a v návaznosti i naše snažení novým pojetím činnosti S klubu toto podpořit. Jakékoli náměty vítáme – lze je zasílat přímo na mailovou adresu S klubu: a1y@email.cz.

Program na další období s termíny včetně jeho náplní byl akceptován.

 

Ing. Tibor Kovalský
předseda Manažerského seniorského klubu
E-mail: kovalskyt@centrum.cz