Kvalita ve služebních úřadech – strategie rozvoje úřadu

Mnoho služebních úřadů nezvládá dlouhodobé úkoly. Co s tím? Mít a držet se strategie.

Ministerstvo vnitra ČR a Klub veřejné správy ČMA navázaly na dlouhodobou spolupráci květnovým kulatým stolem, který se zaměřil na zkušenosti manažerů při přípravě a implementace strategií.

 

Praha, 20. května 2019

Mnoho služebních úřadů v České republice není schopno zvládat dlouhodobé záměry a úkoly. Odpověď na to, jak řešit tento problém, nabídnul v polovině května kulatý stůl s názvem Kvalita ve služebních úřadech – STRATEGIE. Uspořádalo ho ve svých prostorách Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Klubem veřejné správy České manažerské asociace (ČMA).

Cílem bylo ukázat příklady dobré praxe v oblasti tvorby a implementace strategií na různých úřadech veřejné správy. Akcí provázel téměř tři desítky přítomných vedoucích zaměstnanců ze služebních úřadů – státních tajemníků, personálních ředitelů, a dalších manažerů, náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký.

Podle náměstka Postráneckého naše veřejná správa umí dobře řešit krátkodobé a krizové úkoly, ale zaostává v řešení dlouhodobých strategických úkolů. „K tomu je třeba postupně přizpůsobovat a měnit organizační struktury úřadů,“ uvedl.

Strategie rozvoje služebního úřadu je jedním z deseti kritérií zlepšování dle Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech. Strategií je pro účely pokynu myšlena výhradně interní strategie úřadu zaměřená na jeho rozvoj, zkvalitnění a zefektivnění jeho fungování a řízení v dlouhodobém horizontu.

Tipy a poučení z tvorby Strategie pro MHMP prezentovala Alice Mezková, zástupkyně ředitele pražského magistrátu pro sekci služeb občanům. Poukázala na to, jak se Praze osvědčilo, že do tvorby strategie zapojila nejen „tahouny“, ale i „kverulanty“ (kteří by jinak strategii kritizovali, že není jejich). MHMP jako velký úřad si zvolil tři základní ukazatele hodnocení kvality: shoda s právním, resp. vnitřním předpisem, dodržení lhůty a spokojený klient, který dostane přidanou hodnotu (více než očekává).

Svůj přístup k implementaci strategie rozvoje úřadu prezentoval Zdeněk Opálka, tajemník MÚ Břeclav. Ten nejprve vysvětlil metodu BSC (Balanced Scorecard – viz schéma) v podání MÚ. Strategie úřadu má podle něj tyto hlavním cíle:

  • komplexní zmapování činností úřadu, jejich propojení na strategické dokumenty města i úřadu, revize strategií,
  • hledání rezerv, efektivní využívání lidských i finančních zdrojů, zavedení systému měření výkonnosti,
  • jednoznačné nastavení kompetencí a odpovědností,
  • zakotvení pravidel spolupráce, kooperace, komunikace.

Tajemník Opálka také uvedl, že podle stávajících organizačních struktur, které jsou historicky na úřadech zažité, už nelze řídit efektivně. Je třeba se naučit využívat projektového řízení.

Ze soukromého sektoru vystoupil Marek Pavlík, ředitel strategie M.C.TRITON a místopředseda Klubu veřejné správy ČMA, který se věnoval příkladům dobré praxe z veřejné správy, ale i firem. Poukázal přitom na chyby, jichž se organizace při tvorbě strategie dopouštějí:

Také zmínil trendy v řízení organizací, které se snaží umožnit více prostoru jedinci, aby dělal především to, nač je talentovaný a k čemu je motivovaný. Trendy v managementu jsou spojeny s vyhledáváním nových adaptivnějších a efektivnějších způsobů organizování společností, které umožňují:

  • navýšit výkonnost,
  • transformovat společnosti tak, aby byly agilnější a konkurenceschopnější,
  • aby byly rychlejší ve svých rozhodovacích procesech.

Přístup ke strategii resortu zemědělství do roku 2030 představil Jindřich Fialka, náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce zemědělství a potravinářství – viz níže. Zmínil při tom podstatnou věc, jíž je nezbytnost strategie reagovat na nečekané změny.

Prezentace:

 

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubů. Je vyhlašovatelem soutěže MANAŽER ROKU. ČMA spoluzaložila Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj. Od května 2019 je ČMA členem Evropské asociace manažerů CEC, která sdružuje přes milion manažerů.

 

Kontakt pro média:
PhDr. Milan Mostýn
Ředitel komunikace a tiskový mluvčí

Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21/831

113 60 Praha 1
www.cma.cz

E-mail: mostyn@cma.cz
Mobil: +420 739 452 816