Kultivace tržní ekonomiky v Čechách

Při vyhlašování výsledků soutěže MANAŽER ROKU dojde i na KULTIVACI TRŽNÍ EKONOMIKY V ČECHÁCH.

Den úspěšných manažerů a firem, jehož součástí je i slavnostní vyhlášení výsledků nejprestižnější manažerské soutěže MANAŽER ROKU, doprovodí 26. dubna 2012 mezinárodní konference i panelová diskuse s politiky.

Slavnostní vyhlášení 19. ročníku soutěže MANAŽER ROKU bude poprvé ve své historii doplněno o intelektuální náboj v podobě mezinárodní konference s velmi silným obsazením. Stěžejním tématem manažerského dne bude kultivace tržního prostředí a postavení manažera v něm. Jedním z hlavních řečníků bude President od World Council for Sustainable Development, Peter Bakker. Českou líheň světově uznávaných manažerů na konferenci zastoupí např. Jan Mühlfeit z Microsoft Corporation, Jiří Cienciala z Třineckých železáren, Zbyněk Frolík z Linetu či Senta Čermáková z Hewlett-Packard (všichni laureáti ceny Manažer roku).

Hodně také napoví následná panelová diskuse s politiky, která je koncipována…