Kulatý stůl ve společnosti Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

budovani_tczCelou fotogalerii naleznete ZDE

 

ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy (RKS), Klub zlepšování a společnost Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec pořádaly 11. února 2016 od 9:30 hodin další diskusní kulatý stůl v prostorách společnosti Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec na téma Budování tradiční české značky v prostředí nadnárodních obchodních řetězců (aneb PO-PO 1964 – 2015).

Úvodní slovo si vzala předsedkyně RKS PhDr. Marie Jírů, která účastníky diskusní akce vyzvala k představení se a sdělení očekávání od kulatého stolu.  Po představení účastníků bylo hlavní slovo předáno řediteli společnosti Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec, panu RNDr. Romanu Hrnčíři, který seznámil přítomné s historií i současností společnosti.

Následně se účastníci rozdělili do dvou skupin. Pan Ing. Dušan Sedláček, manažer vývoje společnosti seznámil první skupinu účastníků se svou prezentací o šířce a hloubce sortimentu.

Druhá část přítomných byla pozvána na exkurzi spojenou s ukázkami zajímavých produktů družstva, kterou provedl výrobní ředitel, pan Ing. Eduard Schaab, a tak se všichni mohli blíže seznámit se širokým sortimentem výrobků společnosti Severochema.

Po prohlídce družstva následoval oběd formou rautu. Odpolední program vedl obchodní ředitel společnosti Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec, pan Roman  Oberer s prezentací na téma: „Budování tradiční české značky v prostředí nadnárodních obchodních řetězců“. Po prezentaci následovala velmi podnětná diskuse, do které se všichni zúčastnění zapojili.

Závěrem se všichni přítomní shodli na důležitosti setkávání, ze kterého si odnesli mnoho užitečných poznatků a postřehů.

Další akce ČMA Regionálního klubu, Severovýchodní Čechy se uskuteční dne 17. 3. 2016 ve společnosti Saar Gummi Czech, s.r.o.