Kulatý stůl ve společnosti Saar Gummi Czech, s.r.o.

Ze zelené louky k leaderovi v oboru aneb s novým vlastníkem dobýváme svět

Celou fotogalerii naleznete zde

ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy (RKS), Klub zlepšování a společnost Saar Gummi Czech, s.r.o. pořádaly 17. března 2016 od 13:00 hodin další diskusní kulatý stůl v prostorách společnosti Saar Gummi Czech, s.r.o. na téma Ze zelené louky k leaderovi v oboru aneb s novým vlastníkem dobýváme svět.

Po úvodním přivítání všech účastníků generálním ředitelem Ing. Janem Tichým, přivítala účastníky také předsedkyně RKS PhDr. Marie Jírů a vyzvala tak všechny zúčastněné k představení se a sdělení očekávání od kulatého stolu. Po představení účastníků bylo hlavní slovo předáno opět generálnímu řediteli panu Ing. Janu Tichému, který představil výrobní společnost od minulosti až po současnost.

Představení společnosti plynule navázalo na tradiční exkurzi po výrobních prostorách spojenou s ukázkami samotných výrobků. Generální ředitel, pan Ing. Jan Tichý, nechal přítomné nahlédnout i do samotné výroby, která byla pro zúčastněné velkou zajímavostí. Účastníci měli možnost prohlédnout kompletní portfolio výrobků společnosti.

Následoval odpolední program s prezentací na téma: „Ze zelené louky k leaderovi v oboru aneb s novým vlastníkem dobýváme svět“, součástí bylo i předání vlastních zkušeností s čínskými vlastníky.

To, co bylo již započato v rámci prezentace generálního ředitele společnosti, dokončili účastníci v živé diskusi, která vedla k mnoha podnětným myšlenkám a nápadům do budoucna. Závěrem se všichni přítomní shodli na důležitosti setkávání, protože výměna zkušeností a náhled na problematiku z jiného úhlu pohledu je nedocenitelným zdrojem informací. Všichni účastníci velmi kvitovali získané informace a v duchu vzájemných rozhovorů se odebrali k připravenému rautu.

 

Další akce ČMA Regionálního klubu, Severovýchodní Čechy se uskuteční dne 13. 4. 2016 ve společnosti MODELÁRNA LIAZ, spol. s r.o.

Kulatý-stůl-Saar-Gummi