Kulatý stůl ve společnosti MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.

Inovace – cesta k zajištění, udržení a získání dominantního postavení na globálním evropském trhu

modelarna LIAZ                              Celou fotogalerii naleznete zde

ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy (RKS), Klub zlepšování a společnost MODELÁRNA LIAZ, spol. s r.o. pořádaly 13. dubna 2016 od 10:00 hodin další diskusní kulatý stůl v prostorách společnosti MODELÁRNA LIAZ, spol. s r.o. na téma Inovace – cesta k zajištění, udržení a získání dominantního postavení na globálním evropském trhu. 

Úvodem všechny zúčastněné přivítal strategický a vývojový ředitel společnosti MODELÁRNA LIAZ, spol. s r.o. doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc., který po té předal slovo předsedkyní RKS PhDr. Marii Jírů. Následovalo představení účastníků a jejich sdělení o očekávání od kulatého stolu.

Po úvodním přivítání bylo hlavní slovo opět předáno řediteli doc. Ing. Vojtěchu Pražmovi, CSc., který prezentoval společnost MODELÁRNA LIAZ, spol. s.r.o. a její strategii pod názvem „Cesta inovací“.

Představení společnosti plynule navázalo na tradiční exkurzi po výrobních prostorách, kterou vedl opět doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc. spolu s vedoucím projektu, panem Ing. Liborem Horáčkem.

Odpolední blok pod názvem „Kam směřujeme“ kde se hovořilo na témata jako např. vojenská výroba, bezvýkresová výroba, průmysl 4.0, řízení zakázkové výroby, výzkum, vývoj a projekty, které vedl výrobní ředitel MODELÁRNY LIAZ, spol. s r.o. Ing. Pavel Vydra společně s doc. Ing. Vojtěchem Pražmou, CSc.

Součástí odpoledního programu byla také neformální diskuse, která dávala účastníkům možnost sdílet své poznatky mezi ostatní a tím vést živou diskusi, která vedla k mnoha zajímavým myšlenkám. Jelikož výměna zkušeností s profesionály z různých oborů činnosti je odrazovým můstkem pro další vývoj a práci, přítomní se shodli, že tato setkávání se stávají velmi přínosným zdrojem informací.

Další akce ČMA Regionálního klubu, Severovýchodní Čechy se uskuteční dne 4. 6. 2016
na Dostihovém závodišti v Pardubicích.