Křest knihy prof. Mlčocha – Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot

knihaČeská manažerská asociace (ČMA) a Společnost pro etiku v ekonomice (SEE) uspořádaly 25. února 2014 v zasedací místnosti Svazu českých a moravských výrobních družstev křest knihy prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc., Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Sál byl zcela zaplněn zhruba stovkou zájemců, mezi něž patřilo mnoho vysokoškolských a dalších odborníků i významných manažerů. Kmotry publikace (dvojsmyslnost tohoto slova vzbudila v sále veselí) byli výkonný ředitel ČMA Ivo Gajdoš, který celou akci moderoval, předsedkyně SEE doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., předsedkyně Klubu manažerek PhDr. Lenka Tomešová a místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA.

krest_mlcoch> prohlédněte si fotogalerii zde <

Akci zahájil pan Gajdoš, který připomněl souvislost tématu knihy se současnou koncepcí sdílené hodnoty v ekonomii a důvody, pro které byla založena česká pobočka Světové rady pro udržitelný rozvoj. Po něm si vzala slovo paní Němcová a připomněla cíle, s jakými byla založena Společnost pro etiku v ekonomice: tím hlavním bylo zavedení podnikatelské etiky jako předmětu na ekonomických oborech vysokých škol. Paní Tomešová mluvila o založení Klubu manažerek před téměř dvaceti lety a jednom z jeho hlavních cílů, kterým bylo a je slaďování práce a rodiny: „Rodina představuje sociální kapitál a zásobník důvěry celé společnosti.“ Připomněla důležitost ženského úsměvu a popřála knize, ať otevírá mysl a oči svých čtenářů.

Pavel Bělobrádek hovořil o současné krizi rodiny v západní civilizaci obecně a dramatické změně v posledních dvaceti letech u nás, kdy výrazně poklesla porodnost a zhoršily se i další charakteristiky, jako sňatečnost či rozvodovost. „Jsou civilizace, které se těší, že nás neuzbrojí, ale urodí“, řekl. Změnu tohoto negativního trendu považuje za nezbytnou: „Věřím, že je změna možná a že tato kniha k tomu může napomoci“. Zmínil také svou osobní zkušenost s péčí o umírající prarodiče, kterou považuje za životně podstatnou a kterou má přitom podle něj dnes minimum lidí.

Zástupce nakladatelství Karolinum, které knihu letos vydalo, oznámil na křtu její připravovaný dotisk a rovněž dostupnost knihy v elektronické podobě. Knihu podpořila Česko-německá obchodní komora a Nadace Konrad-Adenauer Stiftung, pro napsání knihy obdržel prof. Mlčoch stipendium od Hlávkova nadání.

Lubomír Mlčoch je profesorem ekonomie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve své knize popisuje ekonomii rodiny v její dlouhodobé dezintegraci, kdy byly postupně všechny funkce rodiny předávány trhu. Začíná popisem modelu rodiny v tzv. „reálném socialismu“, zkoumá rodinné politiky Velké Británie, zemí Skandinávie, Německa, Francie a dalších evropských zemí, ale i Spojených států amerických. Studie dokládá, že samotná substituce dětí kapitálovými investicemi do penzijních fondů bez demografické rovnováhy nepředstavuje řešení.

Kniha je napsána z pozice křesťanské sociální etiky a prof. Mlčoch v ní pojímá podle vlastních slov rodinu jako společnost s ručením omezeným (Pavel Bělobrádek na tato slova reagoval vlastním postřehem, že i zpětně by společnost ve smyslu státu měla fungovat jako rodina ve smyslu empatie a dalších vlastností). „Rodina je obětí závislosti společnosti na konzumu. Současný systém je vůči rodině svým způsobem nepřátelštější než komunistický“, řekl prof. Mlčoch. Na změnu sice zdánlivě nemáme prostředky, ale stejně ji musíme udělat: „Nemáme, ale musíme.“ Nejúspěšnějším modelem populační politiky v Evropě je podle něj model francouzský, který v roce 2009 dosáhl 2,1 dítěte na ženu, tedy demografického optima.

Za jednu z příčin současných problémů pokládá prof. Mlčoch dominantní postavení neoklasické ekonomie, která podle něj „zaniká svým uskutečněním“. Zmínil výzkumný poznatek, uvedený nositelem Nobelovy ceny za ekonomii Josephem Stieglitzem: studenti ekonomie v USA jsou od počátku studia sobečtější než jiní studenti a na konci studia jsou sobečtější, než když se studiem začali.

Samotný křest knihy proběhl symbolicky – autor si nepřál, aby kniha byla polévána vodou. Závěr akce patřil autogramiádě, přičemž knihu bylo možné zakoupit i přímo na místě a mnoho účastníků akce této možnosti využilo.

 

Text: Miroslav Dočkal