Kosmickým aktivitám chybí v ČR systémovost

Manažeři upozorňují na nedostatečné zapojování České republiky do kosmického výzkumu a kosmického byznysu. Přitom Ministerstvo dopravy ČR ročně posílá Evropské kosmické agentuře 820 milionů korun.

Praha, 11. dubna 2018 – Kosmický výzkum a byznys by měla Česká republika podporovat mnohem intenzivněji, než je tomu nyní. V nedaleké budoucnosti začnou totiž do kosmu létat soukromé subjekty a komerce, jako je těžba surovin na Měsíci, a využívání kosmického prostoru, začne být pro řadu zemí a firem prioritní.

Shodli se na tom účastníci diskusního setkání členů Prognostického klubu České manažerské asociace (ČMA) s ředitelem České kosmické kanceláře – doc. Janem Kolářem, které neslo název Perspektivy kosmonautiky. Akci, která proběhla 5. dubna v centrále ČMA, moderoval předseda Prognostického klubu, doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Vedle vzpomenutí historických stop České republiky v kosmu, výzkumu a úspěchů řady našich firem, se debata zaměřila především na to, jak efektivní je přínos investovaných prostředků a zda je podpora kosmických aktivit dostačující. Diskuse a názory odborníků ukázaly, že „Česko má při podpoře kosmonautiky stále dost prostoru na zlepšování“. Padly i názory, že současný stav přímo souvisí s neefektivním fungováním státní sféry, která poskytuje prostředky na rozvoj kosmonautiky. Za tuto oblast odpovídá Ministerstvo dopravy ČR, které investuje 820 milionů korun ročně do společného rozpočtu Evropské kosmické agentury. Jak ale poznamenali někteří účastníci akce, zapojování ČR do programů agentury nejsou dostatečné a aktivity stagnují. Věcí se dokonce zabývala vláda a zadala úkol „rozpohybovat“ vazby s Evropskou kosmickou agenturou.

Předseda Prognostického klubu Bohumír Štědroň k tématu uvedl: „Kosmonautika v ČR je v dnešní době stále více opomíjenou vědeckou disciplínou, která si díky své historii zaslouží mnohem více veřejného zájmu“.

Jak dále poznamenal Jan Kolář, kosmonautika má velký vliv na naše každodenní fungování v naší společnosti, ať už se jedná o navigaci nebo předpověď počasí a řadu dalších oblastí. „Přitom trend podpory kosmonautiky od počátku 90. letech upadl. Proto byla v ČR založena Česká kosmická kancelář, která působí jako poradenská firma pro ty, kteří se chtějí podílet na kosmickém výzkumu,“ uvedl.

Právě Česká kosmická kancelář je poměrně hlasitým kritikem současného stavu podpory kosmických aktivit. Upozorňuje zejména na nesystémové kroky ve státní správě. Zejména poukazuje na krátkozrakost politického přístupu a na skutečnost, že pro resorty je kosmická agenda zcela na okraji zájmu. Navíc podle zástupce kosmické kanceláře nemá Ministerstvo dopravy ČR ve svém rozpočtu kapitolu, která by ho opravňovala k financování kosmonautiky.

Zástupci ČMA přivítali informaci, že Evropská kosmická agentura nechala otevřít v Brně inkubační středisko pro podporu nových start-upových firem, které by měly zájem zapojit se do kosmonautiky. Centrum by nabízelo konzultace odborníků až po dobu 1 roku. Na druhé straně účastníci diskuse apelovali na vládu, aby přistoupila k systémovým a dlouhodobým řešením. Již nyní existuje právní dokument nazvaný Kosmická smlouva, jejímž smyslem je definovat odpovědnost států za projekty v kosmu. To znamená, že ačkoliv doposud bylo místo ve vesmíru přístupné všem zemím světa, v budoucnu mohou nastat komplikace. Země připravené na změnu situace mohu mít v tom případě oproti druhým ohromnou výhodu.

O České kosmické kanceláři

Je to nezisková organizace, která se od svého vzniku v roce 2003 snaží o rozvoj kosmonautiky v ČR. Jejím hlavním cílem je zajistit co největší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných, vývojových a průmyslových pracovišť do mezinárodních kosmických projektů.

Další informace na: www.czechspace.cz