Konkurenceschopnost: výkon české ekonomiky a digitalizace společnosti

konkurenceschopnost

Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze se 29. září odehrála konference Konkurenceschopnost ČR 2017: Digitální společnost. Zúčastnili se jí i zástupci ČMA, která se na její organizaci podílela. Za řečnickým pultem se vystřídali zahraniční i domácí odborníci, mezi nimiž vystoupili Pavel Kysilka, Josef Taušer či Tomáš Prouza. Svět se mění a digitální realita je významným faktorem, který určuje, jakého výkonu ekonomika jednotlivých zemí dosahuje. Česká republika se stejně jako loni v celosvětovém žebříčku sestavovaném World Economic Forum umístila na 31. místě. Článek z konference je dostupný zde.

Výsledky srovnání 138 zemí světa, jež provedlo WEF, pro ČR znamená také následující. Naše země je 13. nejkonkurenceschopnější ekonomikou v rámci EU. Vrovnala výsledky přelomu let 2009/2010 a udržela stejnou příčku jako loni. U šesti ukazatelů si polepšila.  Chcete-li se podívat na celou analýzu, klikněte prosím na tento odkaz.

Klub Manažerů roku zorganizoval setkání při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 3. října. Jaké výzvy by měli v příštích letech manažeři zdolávat? V popředí stojí konkurenceschopnost a digitalizace společnosti. Nejprve se ujal slova Josef Taušer a představil přítomným poslední analýzu Světového ekonomického fóra. Prezentace vzbudila zájem posluchačů a reakce na sebe dlouho nenechaly čekat. Opakovaně bylo zmiňováno technické vzdělávání  a digitalizace jako faktory, jež konkurenceschopnost u nás dokáží posílit, a co víc, jsou pro to, abychom se v hodnocení WEF dokázali udržet alespoň na současném 31. místě, nezbytné. Problémy se pro manažery dnešní doby mění ve výzvy pro hledání možností a synergie. Zdeněk Pilz, generální ředitel FUJITSU a místopředseda představenstva ICT, se ujal tématu digitalizace společnosti a jejích dopadů na konkurenceschopnost naší republiky. Nevěnoval se jen části filosofické, ale strhl přítomné především svým pragmatickým a prozřetelným přístupem.  Představil iniciativu 202020, jejímž úkolem je vyvolat takový společenský tlak, aby se stát snažil maximálně digitalizovat a tím zefektivnil své jednání a umožnil také podnikům lépe zužitkovávat své zdroje. Závěr zní následovně: Nemůžeme na stát spoléhat. Míč je na naší straně hřiště. Celý článek z akce naleznete zde.

Pro ČMA vitaPR