Konference: Leadership for Life

Komentář ke konferenci od Ing. Jiřího Stýbla