Konference Fórum personalistů 2012 a veletrh proHRexpo

Odborným partnerem akce je ČMA. Ústředním tématem vystoupení zástupců ČMA budou inovace z pohledu řízení lidských zdrojů – aktuální téma v dnešní nelehké a krizemi stíhané době. Pokud Vás téma Tvorba proinovační firemní kultury zajímá sledujte stránky Fóra.