O klubu

Prognostický klub

Zobrazit akce klubu


Posláním klubu je vytvářet prognózy v oblasti strategických, technologických, ekonomických i společenských trendů. Technologie 3D tiskáren, fenomén RFID, vesmírné technologie, to je namátkový výčet témat, která jsou aktuálně v hledáčku klubu. Výsledky činností klubu, které by měly inspirovat manažery k novým tvůrčím nápadům a optimalizaci strategií, poslouží nejen členům České manažerské asociace, ale také odborné a široké veřejnosti.

prognosticky_klub4

Zakládající člen Prognostického klubu a jeho předseda doc. RNDr. Bohumíra Štědroně, CSc. přibližuje činnost klubu následovně:

Prognostický klub České manažerské asociace soustřeďuje ve svých řadách mnoho vynikajících odborníků, z nichž jsou četní i manažery. Připravuje strategické podklady pro rozhodování manažerů a organizuje konference s prognostickou tématikou. Například ve velké aule Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha proběhla 3. prosince 2018 konference na téma Nové trendy ve vývoji civilizace zaměřená rovněž na nové možnosti velkých, malých a středních firem. Program významně obohatily přednášky prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc. s názvem Technologická revoluce a nové trendy vývoje společnosti a Ing. Petra Choulíka, CSc., viceprezidenta ČMA nesoucí titul Budoucnost managementu. Měl jsem radost, že i má přednáška s mottem  Svět 2035 z pohledu manažerské politologie a vystoupení dalších manažerů měly úspěch. Akcí však pořádáme celou řadu.

Co v roce 2018 pozitivně ovlivnilo činnost klubu?

Vedení ČMA vytváří vynikající podmínky pro pestrou činnost Prognostického klubu. Např. uvedená mezinárodní konference Nové trendy ve vývoji civilizace se zaměřila na období do roku 2035; ukazuje se, že začíná nová soutěž o první základnu na Měsíci. To přinese obrovské množství nových zakázek pro velké, malé a střední podniky podobně jako projekt Apollo před padesáti lety. Teflon, suchý zip, lékařské přístroje a tisíce dalších nových technologií pro malé, střední i velké firmy jsou vedlejší produkty projektu přistání člověka na Měsíci v roce 1969. Závěrečná diskuze se zaměřila na technologické, ekologické i společenské směry ve vývoji civilizace a nové trendy v managementu velkých, malých i středních firem.

 

Člen klubu je Petr Beneš, místopředseda Prognostického klubu ČMA a vedoucí pracovní skupiny Smart Life CBCSD, majitel vydavatelství a šéfredaktor časopisu Sdělovací technika, člen vědecké rady FD ČVUT. Jeho jsem se zeptali na to, v čem spatřujete přínosy členství v klubu:

Novým dominujícím tématem populárních technologií Průmyslu 4.0 se stávají společenské důsledky jejich zavádění. V době, kdy zcela zásadní roli v procesu globalizace hraje technika, naráží ekonomický systém na limity, které si žádají uplatnění prognostických koncepcí udržitelného rozvoje přispívajících k nalezení racionální a technicky průchodné varianty lidské existence. V této souvislosti bych velmi rád připomněl úspěšnou videokonferenci společnosti Sdělovací technika Digitální transformace šířenou v září 2018 na více než tisícovku relevantních adres. Na tomto projektu jsem měl možnost spolupracovat právě jako člen Prognostického klubu ČMA a současně jako vedoucí Pracovní skupiny Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD.

Zakládající členové Prognostického klubu:

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. – předseda Klubu

Prošel řadou manažerských funkcí (ředitel mezinárodního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů, ředitel marketingu HK ČR, kde organizoval řadu manažerských a technologických misí do USA a zemí EU aj.). Přednášel internetový marketing a prognostiku na University of Northern Virginia. Pravidelně přednáší v anglickém jazyce v rámci programu Atlantis, společného projektu FD ČVUT a amerických univerzit. Je autorem nebo spoluautorem 21 knih a vysokoškolských učebnic; 3 vyšly v zahraničí.

V současnosti přednáší komerční a politický marketing, manažerské rozhodování a prognostiku na Karlově univerzitě, Českém vysokém učení technickém v Praze a Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Je soudním znalcem a vedoucím znalcem znaleckého ústavu CETAG. Je členem České manažerské asociace, Hospodářské komory, smíšených obchodních komor a České společnosti pro politické vědy. K jeho zálibám patří divadlo (autor 5 divadelních her), hudba, astronomie a šach.

Kontakt: stedron@seznam.cz, Mobil: 777 849 045


Prof. Zdeněk Souček

RNDr. Petr Beneš

Prof. Zbyněk Pitra

Veronika Pavlíčková – SKOK

.

Fill out my online form.

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.