O klubu

Prognostický klub

Zobrazit akce klubu


Posláním klubu je vytvářet prognózy v oblasti strategických, technologických, ekonomických i společenských trendů. Technologie 3D tiskáren, fenomén RFID, vesmírné technologie, to je namátkový výčet témat, která jsou aktuálně v hledáčku klubu. Výsledky činností klubu, které by měly inspirovat manažery k novým tvůrčím nápadům a optimalizaci strategií, poslouží nejen členům České manažerské asociace, ale také odborné a široké veřejnosti.

prognosticky_klub4

Zakládající člen Prognostického klubu a jeho předseda doc. RNDr. Bohumíra Štědroně, CSc. přibližuje činnost klubu následovně:

Prognostický klub České manažerské asociace soustřeďuje ve svých řadách mnoho vynikajících odborníků, z nichž jsou četní i manažery. Připravuje strategické podklady pro rozhodování manažerů a organizuje konference s prognostickou tématikou. Rád bych připomenul významnou akci na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, která byla zaměřena na téma Nové trendy ve vývoji civilizace a rovněž na nové možnosti velkých, malých a středních firem. Program klubu významně obohatily přednášky prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc. s názvem Technologická revoluce a nové trendy vývoje společnosti. Měl jsem radost, že i má přednáška s mottem Svět 2035 z pohledu manažerské politologie a vystoupení dalších manažerů měly úspěch.

Co se vašemu klubu povedlo v roce 2019?

Uspořádali jsme řadu atraktivních a inspirativních akcí, připomeňme setkání s bývalým ministrem Janem Mládkem, prof. Vladimírem Maříkem, rektorem ČVUT doc. Vojtěchem Petráčkem. Tematicky se zaměřujeme nejen na makroekonomické prognózy, ale i na vzdálenější vize jako je umělá inteligence či kolonizace měsíce, což není sci-fi, ale příležitost pro byznys. Vydali jsme knihu Prognostika, která sleduje politické, technologické i ekonomické aspekty. V roce 2020 budeme v našich aktivitách pokračovat, zaměříme se na nové technologie a posílíme spolupráci s ČVUT a prof. Vladimírem Maříkem CIIRC, vítězem soutěže MANAŽER ROKU 2018. Vydáme vysoce aktuální knihu s názvem Právo a umělá inteligence. A rádi bychom uspořádali VIP šachový turnaj.

 

Člen klubu je Petr Beneš, místopředseda Prognostického klubu ČMA a vedoucí pracovní skupiny Smart Life CBCSD, majitel vydavatelství a šéfredaktor časopisu Sdělovací technika, člen vědecké rady FD ČVUT. Jeho jsem se zeptali na to, v čem spatřujete přínosy členství v klubu:

Novým dominujícím tématem populárních technologií Průmyslu 4.0 se stávají společenské důsledky jejich zavádění. V době, kdy zcela zásadní roli v procesu globalizace hraje technika, naráží ekonomický systém na limity, které si žádají uplatnění prognostických koncepcí udržitelného rozvoje přispívajících k nalezení racionální a technicky průchodné varianty lidské existence. V této souvislosti bych velmi rád připomněl úspěšnou videokonferenci společnosti Sdělovací technika Digitální transformace šířenou v září 2018 na více než tisícovku relevantních adres. Na tomto projektu jsem měl možnost spolupracovat právě jako člen Prognostického klubu ČMA a současně jako vedoucí Pracovní skupiny Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD.

Zakládající členové Prognostického klubu:

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. – předseda Klubu

Prošel řadou manažerských funkcí (ředitel mezinárodního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů, ředitel marketingu HK ČR, kde organizoval řadu manažerských a technologických misí do USA a zemí EU aj.). Přednášel internetový marketing a prognostiku na University of Northern Virginia. Pravidelně přednáší v anglickém jazyce v rámci programu Atlantis, společného projektu FD ČVUT a amerických univerzit. Je autorem nebo spoluautorem 21 knih a vysokoškolských učebnic; 3 vyšly v zahraničí.

V současnosti přednáší komerční a politický marketing, manažerské rozhodování a prognostiku na Karlově univerzitě, Českém vysokém učení technickém v Praze a Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Je soudním znalcem a vedoucím znalcem znaleckého ústavu CETAG. Je členem České manažerské asociace, Hospodářské komory, smíšených obchodních komor a České společnosti pro politické vědy. K jeho zálibám patří divadlo (autor 5 divadelních her), hudba, astronomie a šach.

Kontakt:

E-mail: stedron@seznam.cz

Mobil: 777 849 045


Prof. Zdeněk Souček

RNDr. Petr Beneš

Prof. Zbyněk Pitra

Veronika Pavlíčková – SKOK

.

Fill out my online form.

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.