O klubu

Pražský manažerský klub ČMA

Zobrazit akce klubu


O klubu

Pražský manažerský klub ČMA – 27 let historie, kdy každý třetí čtvrtek v měsíci, mimo července a srpna, pořádá klubová setkání v Clarion Congress Hotel Prague.

Početně největší klub v rámci České manažerské asociace umožňuje neformální výměnu názorů a navazování kontaktů manažerů z různých sektorů činností. Na jeho akcích, kde získáte zajímavé, aktuální a odborné informace, můžete diskutovat v doslova rodinné atmosféře se svými kolegy – vrcholovými manažery významných českých i zahraničních podniků, bank, poradenských a konsultačních firem, pracovníky ministerstev, státních orgánů a institucí a mnoha jinými zajímavými lidmi z oblasti vědy, kultury, sportu, medicíny, médií, diplomacie a výjimečně i politiky. Již tradičně se na akcích klubu prezentují nositelé titulu Manažer roku a Manažerka roku.

Předsedou Pražského manažerského klubu ČMA je Ing. Ivo Gajdoš, současně i výkonný ředitel ČMA. Jemu jsme položili následující otázky:

Jak byste definoval poslání klubu?

Posláním Pražského manažerského klubu, jehož členská základna zahrnuje přibližně 200 osobností, je rozšiřovat obzory manažerů formou zajímavé mozaiky klubových setkání. Pestrost zajišťuje jednak výběr témat a jednak výběr hostů. Pilířů naší činnosti je několik. Patří sem výjimečná setkání s finalisty soutěže MANAŽER ROKU. Každý třetí čtvrtek v měsíci se věnujeme aktuálním tématům s odborníky a zajímavými lidmi z rozličných oborů. Jsem hrdý na to, že už 27 let je klub otevřen dalším zájemcům nejen z řad ČMA. Vstupné je zdarma, což je v dnešní době orientované zejména na finanční stránku věci, zcela unikátní. Program klubu reflektuje naši současnou dobu. Neomezujeme se pouze na témata čistě manažerská, ale také na řadu souvislostí, která naši profesi obklopují a ovlivňují ji.

Náš klub je místem, které umožňuje lidem navazovat kontakty, rozvíjet zajímavé vztahy, z nichž mohou vzcházet unikátní projekty. Jedná se o platformu s velkým tvůrčím potenciálem, čehož si cením já sám i naši členové. Navíc považuji každé klubové setkání za užitečnou myšlenkovou křižovatku. Vyměňujeme si názory, řešíme spolu oborové výzvy. Obohacujeme se. A to vše v jedinečné atmosféře okouzlující restaurace Benada kongresového hotelu Clarion. I díky tomuto místu naše akce a aktivity dostaly jiný, komorní, skoro až domácký ráz.

Co se vám povedlo v roce 2018?

Bylo jím na jedné straně dobře zvolené prostředí. Možnosti trávit naše klubová setkání v prostorách restaurace Benada si nesmírně vážím já i celý klub. Je pravdou, že pěkné místo, občerstvení, to vše dolaďuje atmosféru k dokonalosti a pomáhá nám rozvíjet debatu v přátelském až rodinném duchu.

Neméně důležitým aspektem, který naši činnost pozitivně ovlivnil, byl pečlivě koncipovaný program, který každý měsíc nabízel skutečně atraktivní témata. Klub navštívili špičkový manažeři, podělili se o své životní a profesní příběhy, kterými mnohdy přepisovali dějiny české konkurenceschopnosti a hospodářství vůbec.

  • Rád bych v tomto ohledu vyzdvihl finalisty soutěže MANAŽER ROKU, kteří nás poctili svou přítomností. Byli to například Petr Novák z firmy Koyo Bearings Česká republika, Radek Brychta ze společnosti Resolar, Jan Duspěva z Čepro, Libor Witassek jako odborník na krizové řízení a interim management, Jaroslava Valová jako Manažerka čtvrtstoletí, Aleš Gothard jako Manažer čtvrtstoletí.
  • Naše pozvání přijaly rovněž další zajímavé osobnosti, které jsou s manažerskou profesí úzce spjaté. S Kamilem Miketou jsme na klubovém setkání pokřtili jeho publikaci 100 let od začátku svobodného podnikání v Československu: Manažeři se lvíčkem.
  • Generace X, Y, Z a jejich preference představil Tomáš Macků z výzkumné agentury Ipsos.
  • sociálních sítích jsme debatovali s Michaelou Jungrovou, o podcastech s Jakubem Tržilem. Tanečníci Nikol Mikešová a Jan Mexo Řehák manažery učili vnímat výzvy a komunikaci prostřednictvím ladného pohybu.
  • Každoročním vyvrcholením našeho klubového života bylo vánoční setkání, kde se scházíme s předsedy všech klubů a jejich dalšími významnými tvářemi. Tentokrát je obohatila přítomnost slovenského ministra štěstí Vladimíra Synka.

A třetím faktorem, který pozitivně ovlivnil klima našich setkání, je vyšší zájem mladších manažerů o naše aktivity. Je velmi osvěžující, když si letití matadoři mohou vyměňovat postřehy s lidmi mladšími, orientovanými na progresivní technologie, s lidmi nekonvenčními. A naopak mladí manažeři mohou čerpat ze zkušeností svých ostřílených kolegů.

Ing. Jiří Beran, projektový manažer a lektora společnosti INTELECTA TEAM s.r.o. je je aktivním členem Pražského manažerského klubu ČMA. Jeho jsme se zeptali na to, v čem spatřuje přínosy členství v klubu:

Česká manažerská asociace je organizace, kde se schází manažeři a podnikatelé dlouhá léta. Řada z nich již ukončila svoje aktivní působení ve firmách a uvažuje, jaký to mělo smysl a jaké hodnoty by měli podnikatelé a manažeři ve společnosti tvořit a podporovat. To je ve vazbě na sestru asociace, kterou je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, velmi cenné. Moje generace (Husákovy děti) byla dlouho nadšená z vítězství pravdy a lásky (a kapitalismu :-)) nad lží a nenávistí (socialismu) v roce 1989. S postupujícími léty, ale zjišťujeme, že jsou zde i jiné společenské hodnoty než peníze. Například slušnost, bezpečnost, ochrana životního prostředí, vzdělání, zdravotní péče… ČMA je jedna z mála organizací, která má ambici tyto hodnoty v podnikání a managementu zohledňovat a akcentovat. Díky!

 

gajdos

 

Na setkání a vaše nápady se těší

Ing. Ivo Gajdoš
předseda Pražského manažerského klubu
Tel.: 602 44 66 99
E-mail: gajdos@cma.cz

 

 

Fill out my online form.

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.