O klubu

Mezinárodní manažerský klub

Zobrazit akce klubu


Kdo jsme

Neformální sdružení cizinců-manažerů a příznivců a podporovatelů ve formě Klubu.

Jsme součástí prestižní České manažerské asociace ( ČMA, www.cma.cz ) V 15 odborných a regionálních klubech sdružuje manažery napříč ekonomikou a společností v České republice. Je vyhlašovatelem uznávané celostátní soutěže Manažer roku, která má za sebou již 25 ročníků ( www.manazerroku.cz ). Ročně ČMA pořádá více než 100 akcí. Aktivity ČMA od letošního roku rozšiřuje Klub zahraničních manažerů.

Naše cíle

 • Umožnit zahraničním manažerům žijícím a působícím v České republice networking a také setkávání s českými vrcholnými manažery, kteří působí v zahraničních firmách.
 • Lobovat za zájmy zahraničních manažerů – poskytnout možnost osobních setkání s celostátními i regionálními politiky.
 • Poskytnout counselling o realitách.
 • Zvedat manažerské dovednosti členů.
 • Nominovat členy Klubu do soutěže Manažer roku.
 • Mediálně zviditelňovat manažerské osobnosti a jejich společnosti.

Cílová skupina

 • Zahraniční manažeři působící v České republice
 • Manažeři zahraničních firem v České republice
 • Zástupci institucí a organizací se zaměřením na mezinárodní (ekonomické) vztahy
 • Velvyslanectví a reprezentace v ČR
 • Zahraniční asociace, smíšené komory

Zaměření klíčových aktivit

 • Networking mezi jednotlivými cílovými skupiny – odborný i společenský
 • Lobbying u českých politiků, setkávání s politiky a dalšími hráči a osobnostmi v politické a společenské sféře
 • Zvyšování odbornosti formou pravidelných klubových setkání, kulatých stolů a debat
 • Counselling o realitách: politických, ekonomických, společenských, geopolitických
 • Nominace manažerů v celostátní soutěží Manažera roku v nové kategorii Zahraniční manažer

Konkrétní aktivity

 • Symposium ( 1 x ročně ) na téma : Zahraniční manažeři v ČR –  zkušenosti a výzvy. Akce s podporou a záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, vládní agentury CzechInvest, velvyslanectví
 • Vydání publikace o zahraničních manažerech v ČR – účastnících soutěže Manažer roku
 • Průzkum mezi zahraničními manažery ve spolupráci se společností IPSOS
 • Synergie s dalšími Kluby ČMA – možnost účasti na jejich akcích (odborné vzdělávání, společenská setkání, sportovní aktivity – golfové turnaje aj. )
 • Zajištění mediální prezentace, setkávání s novináři, využití mediálních partnerství pro prezentaci manažerů

Přínosy členství

 • Byznysové a osobní kontakty mezi kolegy – vrcholnými zahraničními manažery bez ohledu na národnost (komunikace především anglicky)
 • Kontakty na české manažery působícími v zahraničních firmách
 • Kontakty na členy dalších Klubů ČMA
 • Členství v prestižní organizaci manažerů
 • Politický lobing – formulace a prosazování zájmů členů Klubu
 • Setkávání s politiky na úrovni vlády, ministerstev, vládních agentur, krajů, magistrátu
 • Získání informací o reáliích v ČR – debaty o vývoji české ekonomiky, podnikatelském prostředí, legislativě, společenských problémech
 • Nominace do soutěže Manažer roku – kategorie Zahraniční manažer či další kategorie
 • Účast na galavečeru – za přítomnosti stovek manažerů a členů vlády
 • Účast na regionálních setkáních s vítězi a hejtmany
 • Možnost výměny zkušeností manažerů – možnost ukázat ostatním členům ČMA, co děláte skvěle
 • Možnost využití know-how ČMA v oblasti vzdělávání manažerů
 • Možnost účasti na společenských a sportovních akcích pořádaných Klubem či dalšími Kluby ČMA ( např. návštěvy pivolodí a pivovarů, vináren, golfový turnaj aj. )
 • Možnost zapojit se do projektů ČMA – např. projekt mezigenerační spolupráce manažerů XY-Transfer
 • Možnost zviditelnění díky mediálnímu partnerství s webovými portály PTV Media a TschechNews – návštěvnost obou webových stránek v anglickém a německém jazyce 300 tis. osob měsíčně
 • Mediální zviditelnění při v soutěži Manažer roku – zejména prostřednictvím mediálních partnerů
 • Propagace na webu, v newsletteru a na sociálních sítích ČMA