O klubu

Mezinárodní manažerský klub

Zobrazit akce klubu


Kdo jsme

Neformální sdružení cizinců-manažerů a příznivců a podporovatelů ve formě Klubu.

Jsme součástí prestižní České manažerské asociace ( ČMA, www.cma.cz ) V 15 odborných a regionálních klubech sdružuje manažery napříč ekonomikou a společností v České republice. Je vyhlašovatelem uznávané celostátní soutěže Manažer roku, která má za sebou již 26 ročníků ( www.manazerroku.cz ). Ročně ČMA pořádá více než 100 akcí. Aktivity ČMA rozšiřuje Klub zahraničních manažerů.

Naše cíle

 • Umožnit zahraničním manažerům žijícím a působícím v České republice networking a setkávání s českými vrcholnými manažery, kteří působí v zahraničních firmách.
 • Lobovat za zájmy zahraničních manažerů – poskytnout možnost osobních setkání s celostátními i regionálními politiky.
 • Poskytnout counselling o realitách.
 • Zvedat manažerské dovednosti členů.
 • Nominovat členy Klubu do soutěže MANAŽER ROKU.
 • Zviditelňovat manažerské osobnosti a jejich společnosti.

Cílová skupina

 • Zahraniční manažeři působící v České republice
 • Manažeři zahraničních firem v České republice
 • Zástupci institucí a organizací se zaměřením na mezinárodní (ekonomické) vztahy
 • Velvyslanectví a reprezentace v ČR
 • Zahraniční asociace, smíšené komory

Zaměření klíčových aktivit

 • Networking mezi jednotlivými cílovými skupiny – odborný i společenský
 • Lobbying u českých politiků, setkávání s politiky a dalšími hráči a osobnostmi v politické a společenské sféře
 • Zvyšování odbornosti formou pravidelných klubových setkání, kulatých stolů a debat
 • Counselling o realitách: politických, ekonomických, společenských, geopolitických
 • Nominace manažerů v celostátní soutěží Manažera roku v nové kategorii Zahraniční manažer

Konkrétní aktivity

 • Symposium na téma : Zahraniční manažeři v ČR –  zkušenosti a výzvy. Akce s podporou a záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR, vládní agentury CzechInvest, velvyslanectví
 • Pravidelná klubová setkání manažerů
 • Průzkum mezi zahraničními manažery ve spolupráci se společností IPSOS
 • Synergie s dalšími Kluby ČMA – možnost účasti na jejich akcích (odborné vzdělávání, společenská setkání, sportovní aktivity – golfové turnaje aj. )
 • Zajištění mediální prezentace, setkávání s novináři, využití mediálních partnerství

Přínosy členství

 • Byznysové a osobní kontakty mezi kolegy – vrcholnými zahraničními manažery bez ohledu na národnost (komunikace především anglicky)
 • Kontakty na české manažery působícími v zahraničních firmách
 • Kontakty na členy dalších Klubů ČMA
 • Členství v prestižní organizaci manažerů
 • Politický lobing – formulace a prosazování zájmů členů Klubu
 • Setkávání s politiky na úrovni vlády, ministerstev, vládních agentur, krajů, magistrátu
 • Získání informací o reáliích v ČR – debaty o vývoji české ekonomiky, podnikatelském prostředí, legislativě, společenských problémech
 • Nominace do soutěže Manažer roku – kategorie Zahraniční manažer či další kategorie
 • Účast na galavečeru – za přítomnosti stovek manažerů a členů vlády
 • Účast na regionálních setkáních s vítězi a hejtmany
 • Možnost výměny zkušeností manažerů – možnost ukázat ostatním členům ČMA, co děláte skvěle
 • Možnost využití know-how ČMA v oblasti vzdělávání manažerů
 • Možnost účasti na společenských a sportovních akcích pořádaných Klubem či dalšími Kluby
 • Možnost zapojit se do projektů ČMA – např. projekt mezigenerační spolupráce manažerů XY-Transfer
 • Možnost zviditelnění díky mediálnímu partnerství s webovými portály PTV Media a TschechNews – návštěvnost obou webových stránek v anglickém a německém jazyce 300 tis. osob měsíčně
 • Mediální zviditelnění při v soutěži Manažer roku – zejména prostřednictvím mediálních partnerů
 • Propagace na webu, v newsletteru a na sociálních sítích ČMA

Předsedkyní Klubu je Alexandra Mostýn, šéfredaktorka Tschech News

Kontakt : mostynova@cma.cz, Mobil: 605 222 978

 

Předsedkyně klubu Alexandry Mostýn jsme se zeptali, v čem vidí jeho poslání:

Klub je neformální platformou pro zahraniční manažery působící v České republice a také pro české manažery zahraničních firem doma či ve světě. Uvědomujeme si, že mnozí zahraniční manažeři jsou členy bilaterálních komor, ovšem ty se sdružují podle národnostního principu. U nás národnost člena klubu nehraje roli. Samozřejmě, že tu existuje určitá struktura mnoha desítek tradičních komor, klubů a asociací, které sdružují zahraničí manažery. Jenže se objevují nové struktury s novou nabídkou, novými členy. K nim se řadí náš klub. Naším primárním záměrem je vytvořit sdružení, kde se členové seznámí, naváží byznysové a osobní kontakty, vymění si zkušenosti, budou se moci setkávat s politiky a účastnit se společenských i sportovních akcí. Klub je součástí rozvětvené klubové struktury ČMA, takže se mohou zapojit i do projektů jako například mezigenerační spolupráce manažerů XY-Transfer. Jako přidanou hodnotu vnímám to, že členům klubu můžeme nabídnout účast v prestižní soutěži MANAŽER ROKU v kategorii Zahraniční manažer. Za zády máme mediální partnery jako je PTV Media a Tschech News a další média v angličtině či němčině.

Co v roce 2018 pozitivně ovlivnilo činnost klubu?

Rozhodli jsme se založit klub, aniž bychom dlouho čekali na příchod jeho členů a vsadili jsme na organizaci akcí. Už v září 2018 jsme podpořili akci pod názvem Smart House, kterou ve Staroměstské radnici v Praze upořádal Německo-česko-slovenský hospodářský spolek. Na podzim jsme ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS debatovali na téma Generace Z obrací spotřebitelské trendy. Hlavním hostem byla Cristina Cracium z Institut Censydiam, IPSOS Belgie. Ohlasy byly příznivé. Pak jsme se pustili do přípravy velké akce – konference a debaty pod názvem The Czech Republic as part of the global economy: Challenges ahead ve spolupráci s MZV a některými zahraničními komorami. Právě díky této akci v dubnu 2019 o nás komory a zahraniční manažeři uslyšeli.