O klubu

Manažerský S-klub ČMA

Zobrazit akce klubu


Články

S-klub sdružuje manažery, členy ČMA, „dříve narozené“, ať již jsou ještě pracovně činní nebo již na odpočinku. S-klub se schází pravidelně jednou měsíčně, zpravidla 3. týden v měsíci v sídle společnosti Sempra v Holešovicích.

Manažerský S-klub (donedávna vystupující jako Manažerský seniorský klub) zahájil svou činnost 26. května 1997 z podnětu České manažerské asociace a Českého komitétu pro vědecké řízení. Posláním klubu je sdružovat manažery – seniory, kteří již nevykonávají aktivně vedoucí funkci – poskytovat jim možnost odborného, případně společenského setkávání. Hlavní směry činnosti klubu jsou:

  • pořádání pravidelných schůzek členů s odborným programem informačně vzdělávacím
  • přednášky, besedy, diskuse na aktuální témata
  • výměna zkušeností; nové teoretické i praktické poznatky z oblasti managementu jak domácího, tak zahraničního
  • iniciativní připomínkování připravovaných opatření a zákonů, shrnutí názorů stanovisek členů
  • odborné exkurse a zahraniční kontakty
  • poskytuje na vyžádání ČMA metodické a poradenské služby při řešení podnikatelských a manažerských úloh

Rozhovor s předsedou klubu Tiborem Kovalským:

Populace manažerů ve věku, kdy muži moudří, je stále početnější. Řada z těchto zkušených lidí je činorodě zapojena do klubu, který vedete. Co podle vás zejména mladší manažerské generaci chybí?

Je to samozřejmě nadhled. Úzká specializace na jakýkoli problém může vyvolat – a často vyvolává – značné výkyvy, bubliny atd., které jsou potencionálními zárodky krizových situací.

Na druhou stranu mladší manažeři, pokud jsou odborníky ve své branži, přichází s neotřelými myšlenkami a jsou ochotni jít do větších rizik, což je předpoklad pokroku.

Proto si myslím, že symbióza věkových kategorií a gendru je pro firmu či instituci ideální.

Čím se klub v roce 2016 zabýval především?

Hlavně se snažíme si udržet znalosti na úrovni doby. Pořádáme proto odborné debaty, a to za účasti externích specialistů. Zabývali jsme se mj. problematikou kanálu Odra-Dunaj-Labe,  ale diskutovali jsme i na téma imigrace. Vnímáme to jako krach řídících schopností vedoucích zemí Evropy. Zásadně se však díváme na tyto záležitosti z věcného úhlu pohledem přínosu pro občany ČR a občany EU, nikoli z pohledu jakékoli vládní či opoziční politiky. U nás v klubu totiž ani netušíme, kdo a zda vůbec někdo z členů inklinuje k nějaké politické straně.

Jednou z otázek, jíž se dlouhodobě klub zabývá, je etika v celospolečenském kontextu. Spatřují vaši členové na tomto poli více otazníků, než v nedávné minulosti? 

Otázka etiky je nesmírně důležitá, bohužel se však obecně stává silně formální a je nahrazována přetvářkou. Smutné je, že to většina lidí takto přijímá.

Ale k vaší otázce – člověk se buď eticky chová nebo nikoli – odpověď má jen tyto dvě hodnoty. Žádný člověk není částečně etický. Takže jde o to, zda se nyní více lidí chová eticky. V tom jsem bohužel žádný výrazný pozitivní posun nezaznamenal.

Zcela jiná odpověď by byla na otázku „etického“ chování firem vůči zákazníkům – tady je pozitivní posun v posledních letech bohudík znatelný.

Mnozí potvrdili Baťovu myšlenku, že současné krize, jež společnost zažívá, jsou především krizemi morálky. Jaký na to máte názor?

Slovo etika pochází z řeckého ethos – mrav, souvisí proto s hodnocením morálně relevantního jednání. Takže odpověď bude podobná té předchozí: pokud se spousta lidí nechová morálně a umění přetvářky a podvodu je mnohými považována za pozitivní schopnost, vyvolá to negativní reakce jiné části občanů, což v součtu přináší nadměrné rozkolísání ekonomického systému. Zvýšení morálky by dle mého názoru krize minimálně zmírnilo.

 

 

Orgánem Manažerského S-klubu je výbor, mezi jehož členy patří:

  • Ing. Tibor Kovalský – předseda
  • Ing. Jan Čermák
  • PhDr. Viera Dančíková
  • Ing. Milan Lášek, CSc.

Klubové schůzky se konají pravidelně jednou měsíčně. Přehled chystaných, ale i proběhlých setkání naleznete zde.

 

Na společné setkání se těší

kovalsky

 

Ing. Tibor Kovalský

předseda Manažerského S-klubu

Tel.: 241 431 149

E-mail: kovalskyt@centrum.cz

 

 

 

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.