O klubu

Klub veřejné správy ČMA

Zobrazit akce klubu


CÍLE A STRATEGIE

Klub veřejné správy patří mezi odborné kluby České manažerské asociace (ČMA), jehož ambicí je zlepšovat pověst úředníků, sjednotit úroveň vzdělávání a rozvíjet jejich manažerskou úroveň.

Cíle

  • Rozvoj profesionálního managementu ve veřejné správě.
  • Rozvíjení a posilování manažerských dovedností zaměstnanců státní správy a úředníků samosprávy.
  • Prosazování dobrých příkladů do praxe (pokud možno celoplošně)
  • Posilování strategického řízení, HR procesů a knowledge managementu napříč veřejnou správou.
  • Vyměňování dobrých zkušeností z praxe v ČR i zahraničí – vzájemná inspirace.
  • Rozšiřování obzoru a kontaktů, neformální setkávání a odpočinek.
  • Zlepšování image sektoru veřejné správy.

 

Hlavní činnost

  • Konference „Služební hodnocení zaměstnanců“ (13. června 2017)
  • Rozvoj regionů: Konference „Projekt RESTART – rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje v pilířích lidské zdroje a veřejná správa“ (podzim 2017)
  • Nominace zástupců veřejné správy do jubilejního 25. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, organizovanou ČMA, SP ČR a KZPS.

 

V dalších letech chceme svými aktivitami změnit klima, obraz i efektivitu státní správy, podporovat úspěšné zavedení služebního zákona do praxe našich úřadů, nadále organizovat kulaté stoly napříč veřejnou správou pro sdílení dobré praxe v jednotlivých manažerských a personálních nástrojích (strategie úřadu, identita, hodnoty, vzdělávání, hodnocení zaměstnanců, atd.) hledat a oceňovat osobnosti ve veřejné správě.

 

Cílová skupina

Klub oslovuje zaměstnance státní správy, státní tajemníky, ředitele personálních odborů ústředních orgánů a ministerstev, představené, vedoucí úředníky samosprávy, tajemníky samosprávných úřadů a další úředníky.

 

Řídící výbor Klubu veřejné správy

01RNDr. Josef Postránecký čestný předseda

Josef Postránecký je český úředník a geograf, od února 2015 náměstek ministra vnitra pro státní službu, v letech 2001 až 2006 náměstek ministra vnitra ČR pro reformu veřejné správy.

02Ing. Jaromír Zajíček, MPA předseda

Působí 13-tý rok jako vedoucí úřadu Magistrátu města Děčín. Osmý rok je předsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. V současné době je místopředsedou Akreditační komise MV ČR. Je členem Rady vlády pro veřejnou správu. V roce 1981 ukončil studium MPA na Vysoké škole CEVRO Institut u Prof. Hendrycha. Pracoval na Okresním úřadě v České Lípě i jako finanční ředitel potravinářského holdingu s obratem cca 5 mld  Kč. Byl ředitelem filiálky Agrobanky Praha, i drůbežářského závodu SDZ Příšovice.

03Ing. Marek Pavlík, Ph.D. místopředseda

Působí 15 let v české poradenské a vzdělávací firmě M.C.TRITON, kde zastává pozici obchodního ředitele. Věnuje se hlavně poradenské činnosti pro veřejnou správu. V roce 2009 absolvoval doktorské studium na téma modernizace veřejné správy, což je také oblast, kterou přednáší na řadě VŠ. Byl na několika zahraničních stážích na obcích (Holandsko, USA) a je publikačně aktivní (např. kniha Podpora lokální ekonomiky, Jak úspěšně řídit obec a region, články v Moderní obci, apod.)

04Ing. Michal Kopecký, MPA člen

Vykonává funkci tajemníka MČ Praha 2 již 7let.  Zavedl na úřadě certifikaci ISO 9001:2008 systém managementu kvality, prosadil zavedení elektronických aukcí všech druhů veřejných zakázek.  Je místopředsedou krajského sdružení pražských tajemníků ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, s gescí informatika a krizové řízení. V současné době je členem vládní pracovní skupiny pro informatiku ve veřejné správě.

05PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. člen

Pracoval jako HR manažer a konzultant v soukromém i veřejném sektoru. Zabývá se především otázkami dobrého vládnutí, veřejné správy a vzdělávání. Působil ve vyjednávacím týmu k zákonu o státní službě.

Další členové KVS: Jan Lišák (MSp), Martin Kučera (MPSV), František Lukl (SMO), Květa Halanová (starostka města Jílové u Prahy), Tomáš Elis (tajemník Magistrátu města Opavy).

 

Rádi Vás přivítáme v našem Klubu nebo na některé námi organizované akci. Bližší informace o členství v ČMA a Klubu veřejné správy získáte na webových stránkách www.cma.cz nebo kontaktujte Markétu Nepomuckou, email: nepomucka@www.cma.cz.

 

Články

Chytrá Praha má svojí eOsobnost na jedničce

 

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.