Vzdělávání a služby pro manažery

Klub vzdělávání manažerů

Zobrazit informace o klubu  Zobrazit akce klubu  Spolupráce


Asistenční centrum, a.s.

Odborné firemní poradenství v oblasti ekonomiky, marketingu a zpracování studií strategického rozvoje a akčních plánů.

Pořádání odborných seminářů, vzdělávacích programů a školení např. v oblastech projektového managementu, dotačního, ekonomického a finančního poradenství, soft skills.

Služby zaměřené na poradenství v oblasti získávání dotací z fondů EU a státního rozpočtu ČR pro firmy, školy, vzdělávací instituce, obce a nestátní neziskové organizace.

Adresa: Sportovní 3302, 434 01 Most
Web: www.asistencnicentrum.cz
Kontakt: Mgr. Helena Malíková
tel.: +420 476 105 840
mail: info@asistencnicentrum.cz

.

AC Innovation s.r.o.

Poradenské a analytické služby v oblasti problematiky duševního a průmyslového vlastnictví (oblast legislativy se zaměřením na licenční právo a ochranu duševního vlastnictví).

Vzdělávání zaměřené na řízení změn v oblastech výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií, a s tím související rozšiřování ekonomických, finančních a právních znalostí pro vedoucí technické pracovníky

Zpracování rešerší v oblasti vývoje, výzkumu a inovací.

Analýza lidských zdrojů v daném segmentu podnikání a predikce dalšího vývoje.

Příprava a koordinace přípravy žádostí o granty a dotace.

Adresa: Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Web: www.acinnovation.cz
Kontakt: Ing. Miloš Soukup
tel.: +420 777 748 222
mail: info@acinnovation.cz

.

AC Education s.r.o.

Poradenské služby zaměřené mj. na oblast vzdělávání pro manažery, společníky a akcionáře společností, pořádání vlastních kurzů a školení (např. jednodenní vzdělávací kurzy zaměřené na problematiku čerpání a managementu projektů financovaných fondy EU; 150hod. akreditovaný rekvalifikační kurz „Manažer projektu“).

Zpracování analýz a studií v různých oblastech – mj. vzdělávání, personální problematika, kariérní poradenství.

Služby dotačního poradenství související s přípravou a realizací dotačních projektů financovaných strukturálními fondy EU.

Human Resources služby – výběr zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, personální audity, zpracovávání popisů pracovních míst, analýza vzdělávacích a rozvojových potřeb, kariérové a rozvojové plány, průzkumy na pracovištích apod.

Adresa: Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Web: www.aceducation.cz
Kontakt: Bc. Karel Tichý, DiS.
tel.: +420 775 650 743
mail: tichy@aceducation.cz

.

Brain Solutions Institut, s.r.o.

Analýzy efektivity propagace a jiných sdělení monitoringem skutečných reakcí zákazníků, resp. změn mozkové aktivity (zvýšení pozornosti, aktivace paměti, emocí aj.) a vizuální pozornosti/zraku

Výzkumy v rámci vědeckého ověření účinku produktu/služby nebo PR aktivit

Inovativní rozbory osob a jejich skutečného stavu psychiky, kognitivních funkcí či dopadů stresu dle hodnot mozkové činnosti a trénink mozku s měřitelnými výsledky 

Kurzy pro manažery zaměřené na redukci stresu, optimalizaci výkonu mozku, personalistiku a komunikaci  

Adresa: Plaská 622/3, 150 00 Praha 5
Web: www.bsi.cz
Kontakt: Ing. Barbora Kabíčková
tel.: +420 607 101 464
mail: info@bsi.cz

.

VVV MOST spol. s r.o.

Odborné firemní poradenství v oblasti ekonomických analýz, studií a řízení firem.

Pořádání odborných seminářů v oblasti ekonomického a finančního poradenství.

Adresa: Topolová 1234, 43401 Most

Web: www.vvvmost.cz
Kontakt: Ing. Michaela Havířová
tel.: +420 727 972 486
mail: havirova@vvvmost.cz

.

Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o.

Odborné firemní poradenství neboli „osobní asistence jednatelům společnosti“ v oblasti managementu a řízení firem, odpovědnosti statutárních zástupců firem a řídících pracovníků, řízení vnitropodnikových dokumentů a postupů, dotační poradenství v oblasti tvorby nových pracovních míst..

Pořádání odborných seminářů.

Adresa: V. Nezvala 2480, 43401 Most
Web: www.swissconsulting.cz
Kontakt: Ing. Jana Zudová
tel.: +420 775 900 735
mail: zudova@swissconsulting.cz

.

SMARTER Training & Consulting, s.r.o.

Realizace analytických, vzdělávacích a poradenských projektů, které prakticky napomáhají k uskutečnění pozitivních změn v chování a výkonu jednotlivců a celých firem a tím ke zvyšování obratu a zisku. SMARTER využívá původní české, ale i zahraniční (licenční) know how. Úspěšně působí v ČR, SR, Maďarsku, Rakousku a Rusku, v nadnárodních i menších lokálních firmách.

„Vlajkovou lodí“ jsou ekonomicky založené simulační kurzy (exkluzivní licence světové jedničky na poli simulací – BTI, Ltd.), které udělají ze zaměstnanců (nejen manažerů) ekonomicky myslící spolupodnikatele. Simulační kurzy zachránily řadu firem v době krize od krachu a nastartovaly jejich ekonomicky růst.

SMARTER svými projekty u klientů posiluje „tvrdé“ (např. technické a ekonomické) dovednosti společně s „měkkými“ dovednostmi (např. komunikačními a prezentačními). Díky tomu se stal průvodcem klientů (Renault, Lidl, Škoda Auto, MPSS, AGC, Deloitte, GE Aviation, Unilever, Mazda…) na cestě rozvoje a úspěchu.

Adresa: SMARTER Training & Consulting, s.r.o., Vilová 8, Praha 10
web: www.smarter.cz
Kontakt: Tereza Kynclová
tel.: +420 725 867 229, +420 602 411 227
mail: tereza.kynclova@smarter.cz

 

European School of Business & Management SE

Mezinárodní škola nabízející prestižní studium MBA postavené na britské platformě. Služby zaměřené na oblast postgraduálního vzdělávání pro manažery, podnikatele, zaměstnance státní správy či neziskového sektoru.

Poskytování profesního vzdělání v 8 specializacích manažerského studia MBA – Corporate management, Management zdravotnictví, Ekonomika a finanční management, Management obchodu, Management inovací, Investiční management, Leadership a soft skills a Management veřejné správy.

Pořádání interaktivních workshopů a online výuka prostřednictvím propracovaného e-learningového systému. Workshopy vedou odborníci a profesionální lektoři, kteří interaktivní formou předávají své zkušenosti z praxe.

Pořádání odborných seminářů nad rámec běžné výuky na zajímavá témata z oblasti managementu, financí, práva, marketingu či leadershipu.

Adresa: Londýnská 376/57 , 120 00 Praha 2, Vinohrady
Web: www.esbm.cz
Kontak: Simona Probstová
tel.: +420 603 836 740
mail: info@esbm.cz

 

AGENTURA PoKr

Poradenství, vzdělávací a výcvikové aktivity v oblasti managementu, obchodních dovedností a podpory inovací a inovační výkonnosti organizací.

Tvorba a implementace rozvojových projektů, analytické a diagnostické služby na podporu vedení lidí a řízení organizačních celků.

Příprava, provedení a vyhodnocení inovačních auditů a následné služby na podporu inovační výkonnosti organizace.

Adresa: Jabloňová 15, 68201 Vyškov
Web: www.apokr.cz
Kontakt: Dr. Petr Krajáč, PhD.
Tel.: +420 777 306 884
e-mail: petrkrajac@seznam.cz

 

DC VISION, s.r.o.

Manažerské poradenství v oblastech zvyšování produktivity práce a kvality, audity a návrhy provozní excelence LEAN LeadershipÒ , projekty Six Sigma, Kaizen Weeks, inovační management, výkonné firemní kultury, včetně hodnocení výkonnosti představenstev a vrcholového managementu..

DC VISION je systémovým integrátorem projektů Industry 4.0, od návrhu až po implementaci a outsourcing procesů automatizace, jak ve výrobě, tak v oblasti služeb (automatizace znalostní práce).

Zakázkové vzdělávací workshopy v oblastech umění rozhodovat, LEAN budoucí generace, inovačního myšlení a hodnotově řízené organizace.

Adresa: Drtinova 10, Praha 5
– Popská 11a, Opava
– Łowicka 56, Warszawa
Web: www.dcvision.cz
Kontakt: Ing. Libor Witassek, MBA
tel: +420 603 527 430
mail: libor.witassek@dcvision.cz