O klubu

Klub vzdělávání manažerů

Zobrazit akce klubu Vzdělávání  Spolupráce


Klub vzdělávání manažerů byl založen s cílem pravidelného setkávání členů ČMA a zájemců o členství v asociaci s předními odborníky, kteří se zabývají vzděláváním řídících pracovníků. Za sebou má řadu úspěšných akcí.

Zaměření klubu

  • odborné semináře a přednášky, na které jsou zváni členové ČMA, zájemci o členství v asociaci, členové studentských klubů, zástupci vysokých škol, poradenských firem i zástupce odborné veřejnosti, které tato problematika zajímá.
  • do činnosti Klubu zapojit odborníky z vysokých školy, členy studentských klubů, společníky, jednatele a manažery firem.
  • ukázat manažerům, že kvalitní podnikatelský záměr musí propojit profesně odborné znalosti a ekonomické analýzy se znalostmi aktuálního znění legislativy včetně daňových dopadů. Touto cestou je možné přesněji definovat rizika a příležitosti podnikatelských záměrů.
  • výměna osobních zkušeností manažerů s řešením konkrétních situací, které přináší každodenní praxe.

Předsedkyní Klubu je doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D., vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, podle níž jsou přínosy členství zcela zřejmé. Praktické.

Klub vzdělávání manažerů vnímám jako platformu pro setkávání, přenos a výměnu poznatků a zkušeností manažerů, odborníků a specialistů z různých oblastí a odvětví. Jako velmi pozitivní hodnotím skutečnost, že se do činnosti klubu zapojují jak manažeři z podnikové sféry, tak také zástupci akademické sféry, poradenských firem, konzultanti a další odborníci, což jednoznačně vede k vzájemnému odbornému obohacení. Poslání klubu vidím rovněž v pořádání vzdělávacích akcí také pro ostatní členy manažerské asociace, které by měly reagovat na jejich potřeby i aktuální trendy.

Klub zažil v roce 2019 svůj restart, a to i díky propojení s ostatními kluby. Podařilo se nám na naše akce získat například doc. Stanislava Hášu, jednoho z nejlepších znalců moderního managementu či psycholožku Ivy Moravcovou, která prostřednictvím autogramiády prezentovala svou v roce 2019 vydanou knihu Zářit a nevyhořet. Nadále se chceme věnovat vizionářským trendům ve vzdělávání manažerů.

Členkou vedení klubu je Ing. Zdeňka Vostrovská, CSc., ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti 1.VOX a.s. Poslání klubu vysvětluje ve své odpovědi.

Náš klub sdružuje odborníky z praxe, jak na straně nabídky, tak i poptávky po vzdělávacích aktivitách. Já osobně jsem ředitelkou vzdělávací a poradenské společnosti 1. VOX a.s. od roku 1993, zároveň jsem vysokoškolským pedagogem na VŠE v Praze. ČMA má širokou škálu aktivit, které je možné propojit i do tak potřebného sdílení zkušeností a koncentrace špičkových odborníků z praxe. Klub vzdělávání manažerů ČMA je tak určitým doplňkem komerčních vzdělávacích institucí a může si „dovolit“ zprostředkovat své členské základně školící formáty malého rozsahu se špičkovými odborníky za nekomerčně nízké ceny.

 

Více informací Vám poskytne a na společná setkání se těší:

Dana Egerová, předsedkyně klubu: E-mail: dana.egerova@email.cz, Mobil: 605 977 370

Zdeňka Vostrovská, členka vedení klubu: E-mail: vostrovska@vox-kurzy.cz, Mobil: 777 741 788

 

Fill out my online form.

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.