O klubu

Klub předškolního vzdělání

Zobrazit akce klubu


Klub předškolního vzdělávání je nejmladším klubem ČMA, který byl založen v prosinci 2014.

Klub předškolního vzdělávání byl založen v prosinci 2014. Jednu z hlavních linií jeho činnosti tvořil a tvoří projekt Technických školek. Ten si získal oblibu zástupců odborných institucí, významných českých firem, samosprávy, i politiků v čele s ministrem školství, tělovýchovy a mládeže. To se týká nejen plánů rozličných aktivit pro podporu technické kreativity přímo dětí ve školkách, ale otevřená je i diskuze nového dětského pořadu či rozšíření působnosti projektu na Slovensko.

V roce 2015, jež byl vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání, předseda klubu Miloš Filip, hlavní iniciátor projektu technických školek, připravil se svými kolegy několik akcí, na nichž byly předvedeny výsledky projektu. Ale hlavně klub usiluje o spolupráci s těmi, kteří by chtěli tento program zavést ve svém regionu. Aktivity klubu pokračují i v roce 2019.

Předsedou klubu je Ing. Miloš Filip, předseda představenstva PREFA KOMPOZITY, a.s., který definuje jeho poslání následovně:

Myšlenka seznamovat předškoláky s technikou vznikla před deseti lety i díky mému působení v ČMA. Na každé konferenci se totiž vždy ozval někdo, kdo si stěžoval na špatnou odbornou úroveň absolventů technických univerzit. A v následující debatě jsme došli k tomu, že je nutné se věnovat už školákům. Začali jsme se o to zajímat a časem jsme dospěli k názoru, že s technikou je nejlépe začít u šestiletých dětí. Posláním později založeného klubu je dál rozvíjet a udržovat vztah dětí k technickým vědám.

Co v roce 2018 pozitivně ovlivnilo činnost klubu?

Událo se mnoho pozitivního. Ve své činnosti pokračovalo Středisko technického vzdělávání podporované Jihomoravským krajem, o převedení našeho programu do státního vzdělávacího systému nás požádali Slováci a zahájila se příprava zapojení do projektu Interreg, který se týká spolupráce s Dolním Rakouskem a má trvat tři roky s pětiletou udržitelností.

Členem klubu je Ing. Ladislav Mihalovič, projektový manažer a lektor, který jasně vnímá jeho přínosy.

Náš klub je malý, spíše je založený na spolupráci s externisty, a těch je hodně. Když jsme hledali další členy klubu, vznikla situace, že těch pasivních by bylo dost, ale těch, kteří by trpělivě navštěvovali školky a vysvětlovali učitelkám technické úlohy, je mizivý počet, navíc by si představovali neúměrně vysokou odměnu. Já jako lektor jsem měl vloni příjemný zážitek a pocit z dobře vykonané práce, když se v jedné obci otvírala Technická školka a místní obyvatelé to pojali jako happening. Napekli koláče, dětem ušili montérky, a do nově postavené dílny pozvali šéfa blízké velké zahraniční firmy na zahájení. Ten prohlásil, že projel celý svět, ale to, aby si tak malé děti uměly vlastnoručně vyrábět modely, ještě nikde neviděl.

 Zainteresované osoby

Zainteresované-osoby_p.xls

Více informací je dostupných v již publikovaných článcích zde na webu ČMA:

23.1.2015 – Technické školky sklízí úspěch u dětí, firem i politiků (rozhovor s M.Filipem)

18.11.2014 – Projekt Technické školky v Kuřimi zaujal ministra

1.7.2014 – Dejme šanci našim dětem a vnukům zamilovat si techniku

27.5.2014 – Projekt „Technické mateřské školy“- podstata a cíle projektu

12.3.2014 – Inženýři ze školky (video)

 

V případě zájmu o zapojení či další informace využijte kontakt na předsedu klubu:
Milos_Filip

Ing. Miloš Filip

Předseda představenstva, PREFA KOMPOZITY, a.s.

Iniciátor projektu „Technické školky“
Manažer projektu „Technické mateřské školy“ při ČMA
Člen výboru ČMA Regionálního klubu Brno

 

Tel.: +420 602 764 520
E-mail: filip@prefa.cz

 

Fill out my online form.