O klubu

Klub pedagogického manažera ČMA

Zobrazit akce klubu


Základním posláním Klubu pedagogického manažera České manažerské asociace je přispívat k vytvoření vhodných právních, ekonomických, vzdělávacích, kulturních, sociálních a jiných podmínek nutných pro vysokou profesionalizaci manažerské činnosti, včetně vytváření profesní sounáležitosti řídících pracovníků především z oblasti vzdělávání.

Klub pedagogického manažera umožňuje navazování neformálních kontaktů a výměnu zkušeností formou diskusí a přednášek z oblasti managementu, veřejného života, zejména školství, ekonomiky, legislativy apod. Formuje taktéž podmínky ke konzultaci stanovisek, k hájení profesních zájmů, k reprezentaci profesního managementu vůči zahraničí a k možnostem relaxace pedagogických manažerů.

Realizace výše uvedených činností se děje formou pravidelných klubových setkání (3-4 ročně), schůzkami a vzdělávacími aktivitami s odborným programem a dalšími aktivitami dle plánu činnosti.

Přehled proběhlých a plánovaných setkání Klubu pedagogického manažera můžete shlédnout zde.

 

Další informace o klubu a jeho činnosti poskytne

_MG_9159_b

 

Mgr.Libor Bastl

předseda Klubu pedagogického manažera

Tel.: 273 130 240

E-mail: reditel@voscr.cz

 

 

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.